Döntött a bíróság – A Bahartnak ki kell adni a szerződésekről, vezetőkről szóló adatokat

Hajók téli pihenőn a Bahart központja előtt Siófokon - az adatokra is tél óta várok

A Kaposvári Járásbíróság ítéletben kötelezte a Balatoni Hajózási Zrt.-t, hogy 15 napon belül adja ki két évre visszamenőleg a szerződéseinek, illetve vezetőinek meghatározott köréről szóló közérdekű gazdasági adatokat.

 

Fél évvel ezelőtt azt szerettem volna megtudni, hogy a tavalyi vezetőváltás után hogyan változott a kikötővel rendelkező balatoni települések önkormányzatainak tulajdonában lévő Bahart gazdasági kapcsolatrendszere, kivel, mivel, mennyiért dolgoztatnak, kitől mennyiért vásárolnak, hogyan alakult át a menedzsment, változtak-e, s ha igen milyen mértékben a javadalmazások. A kérdés számomra azért annyira fontos, mert az eredetileg állami tulajdonú céget az önkormányzatok egykor azért kapták meg ajándékként, hogy jó gazdaként a régióban élők és a balatoni turizmus érdekében fejlesszék, működtessék.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvény 2009-es életbelépése óta ilyen kérdésekről bárki, bármikor szabadon tájékozódhat, csak annyi kell hozzá, hogy megnézze az érintett cég honlapján közzétett adatokat. A törvény ugyanis tételesen leírja, hogy az önkormányzati és állami tulajdonú társaságoknak a menedzsment milyen körével, mely tisztségviselőkkel, illetve milyen szolgáltatási, vásárlási szerződésekkel kapcsolatos adatokat kell aktuális állapotukban és a két évre visszamenőleg érvényes változásaikban folyamatosan elérhetővé tenni bárki számára.

Hajó a homályban

Hajó a homályban

Mivel az érintett időpontban a Bahart oldalán csak egy sehová nem vezető linket találtam, elektronikus levélben fordultam a cég illetékeseihez, hogy az információszabadságról szóló 2011-es törvény rendelkezései alapján küldjék meg nekem a fent ismertetett adatokat az akkori állapot szerint és két évre visszamenőleg a korábbi állapotoknak megfelelően.
Közérdekű adatigénylésemre az előírt időn belül nem is reagáltak, ezért áprilisban keresetet nyújtottam be az ügyben illetékes Kaposvári Járásbírósághoz, hogy kötelezze a Bahartot a kért adatok kiadására.

A bíróság az ügyben három tárgyalási napot tartott. Az alperes Bahartot képviselő budai ügyvédi iroda először arra hivatkozva kérte a keresetem elutasítását, hogy hiányzik a  kereset kötelező melléklete, hogy “Alperes személyazonossága és címe nem volt igazolható” (helyesen itt felperest kellett volna írniuk, mert rám értették – gyá), illetve szerintük a “A keresetben fogalt állítás nem megalapozott” – már mint az, hogy nem lehet elérni az érintett adatkört a honlapon.
A 2. tárgyalási nap előtt ellenkeresetüket azzal egészítették ki, hogy azért sem indokolt a kérésem teljesítése, mert a Bahart nem tartozik a közbeszerzésekről szóló törvények hatálya alá.

Én magam képviseltem magamat, illetve magam támasztottam alá a meglévő dokumentumokkal és a vonatkozó jogszabályokkal álláspontomat, bizonyítottam közérdekű adat iránti igényem megalapozottságát.

A Kaposvári Járásbíróság - szinte már otthon éreztem magam

A Kaposvári Járásbíróság – szinte már otthon éreztem magam

A bíróság a 2. tárgyalási nap után arra szólította fel az alperest, hogy pontos jogi hivatkozással támasszák alá azt az állításukat, hogy a Bahart nem tartozik a közbeszerzési törvények hatálya alá, illetve hogy emiatt nem kell kiadnia a kért szerződések adatait. A Bahart jogi képviselője erre sem írásban, sem a 3. tárgyalási napon szóban nem reagált. Mivel új tények így nem merültek fel, a bíróság meghozta az ítéletét az alábbiak szerint.

A Kaposvári Járásbíróság Győrffy Árpád felperesnek a Balatoni Hajózási Zrt. alperes ellen közérdekű adat kiadása iránt indított perében nyilvános tárgyaláson meghozta az alábbi í t é l e t e t :

A bíróság kötelezi az alperest, hogy 15 napon belül a 2016. február 24. napján fennállott állapot szerinti és ezen időponttól két évre visszamenőleg – a mindenkori változásokkal – az alperesi gazdasági társaság alábbi adatait adja ki a felperes részére:
1) a vezető tisztségviselők, a felügyelőbizottsági tagok, a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 208.§-a szerint vezető állású munkavállalók, valamint az önállóan cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók
a) nevét,
b) tisztségét vagy munkakörét,
c) munkaviszonyban álló személy esetében
ca) a munkavállaló részére a munkaviszonya alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli juttatásokat, ezen belül külön feltüntetve alapbérét, egyéb időbérét, teljesítménybérét, valamint az időbért megalapozó időtartamot, illetve a teljesítménybért megalapozó
teljesítménykövetelményeket,
cb) az Mt., kollektív szerződés, illetve a munkaszerződés alapján járó mértéket megjelölve a munkavállalóra irányadó végkielégítés, illetve felmondási idő időtartamát,
cc) az Mt. 228.§ alapján kikötött időtartamot és a kötelezettségek vállalásának ellenértékét,
d) a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) 22.§ (2) bekezdés a) pontja szerinti jogviszony, valamint a felügyelő bizottsági tagok esetén
db) a megbízási díjon felüli egyéb járandóságokat,
dc) a jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatásokat.

2) A pénzeszközei felhasználásával, a gazdasági társaság vagyonával történő gazdálkodással összefüggő – az egyszerű közbeszerzési eljárási értékhatárt elérő vagy azt meghaladó értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezésének (típusának), tárgyának, a szerződést kötő felek nevének, szerződés értékének, határozott időre kötött szerződés
esetében annak időtartamára vonatkozó adatoknak, valamint az említett adatok változásait.
A bíróság kötelezi az alperest, hogy 15 napon belül fizessen meg a felperes részére 24.000,- (huszonnégyezer) Ft perköltséget.

Az ítélet első fokon született, a Bahart vezetőinek 15 napja van arra, hogy az adatok kiadása helyett fellebbezzenek. Ha ezt tennék, az ügy a Kaposvári Törvényszéken folytatódik tovább.

Akár homokbányászás közben is érdekes dolgok kerülhetnek elő

Akár homokbányászás közben is érdekes dolgok kerülhetnek elő

A per esetleges folytatása természetesen nem menti fel az illetékeseket a 2009-es törvényben előírt közzétételi kötelezettség folyamatos teljesítése alól. Ebben a per elindulása óta csak annyi változás volt, hogy a cég oldalára feltették az igazgatóság és felügyelőbizottság tagjainak névsorát, tiszteletdíját. Persze ez sem kevés, hisz így legalább már tudni lehet, hogy ki azok, akik elfogadják ezt a helyzetet.

Kép és szöveg Győrffy Árpád

 

Itt is feliratkozhat a hírlevelünkre

5 Comments on "Döntött a bíróság – A Bahartnak ki kell adni a szerződésekről, vezetőkről szóló adatokat"

 1. Győrffy Árpád | 2016.10.06. at 19:10 |

  Kedves Érdeklődők!
  Ma megérkezett a bírósági értesítés, hogy a Bahart fellebbezett a fenti ítélet ellen, így a Kaposvári Törvényszéken, másodfokon folytatódik az ügy. Ha valami érdemleges változás lesz, jelzem.
  Győrffy Árpád

 2. Győrffy Árpád | 2016.09.25. at 09:01 |

  Tisztelt Kulics Úr!
  Köszönöm a segítséget. Az idézett dokumentumot nem ismertem, de ebben, de akár más ügyekben is fontos alap lehet.
  Én türelmes vagyok, mert abban bízom, hogy egyszer “jogerőssé válik az igazság” és nem lehet kibújni a törvényi előírások alól. Persze ehhez az is kell, hogy maradjanak a nyilvánosságról szóló törvények. Amíg az Európai Unió tagjai vagyunk, ez talán így lesz. Ez egyben azt is jelenti, hogy aki nem, vagy nem időben, illetve megfelelő tartalommal ad ki közérdekű adatokat, az börtönt is kockáztat.
  A btk. erről az alábbiakat mondja:
  “220. § (1) Aki a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényi rendelkezések megszegésével
  a) közérdekű adatot az adatigénylő elől eltitkol, vagy azt követően, hogy a bíróság jogerősen a közérdekű adat közlésére kötelezte, tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget,
  b) közérdekű adatot hozzáférhetetlenné tesz vagy meghamisít, illetve
  c) hamis vagy hamisított közérdekű adatot hozzáférhetővé vagy közzé tesz,
  vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
  (2) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha a közérdekű adattal visszaélést jogtalan haszonszerzés végett követik el”
  Üdvözlettel
  Győrffy Árpád

 3. Kulics György | 2016.09.24. at 08:53 |

  Tisztelt Győrffy Úr!
  Köszönöm a gyors választ! Várom türelemmel a következő cikket ebben a témában, mindamellett ajánlom figyelmébe a NAIH, Dr. Péterfalvi Attila elnök képviseletében kiadott 2012. évi beszámolójának (https://www.naih.hu/files/NAIH_BESZaMOLo_2012_net3.pdf) 83. oldalán olvasható, ide is vonatkozó tájékoztatását miszerint, idézem:
  “Ezen rendelkezések és következtetések figyelembevételével tehát irrelevánssá vált az állami, illetve önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok azon „védekezése” a közérdekű adatigénylés teljesítésének kötelezettségével szemben, amely szerint ők nem közfeladatot ellátó szervnek minősülnek, mert nincs jogszabályban meghatározott feladatkörük. (NAIH-4203/2012/V)
  A nemzeti vagyonról szóló törvény és az Alaptörvény új rendelkezései jelentettek fordulatot többek között a régóta húzódó Balatoni Hajózási Zrt. ügyében is.
  „2011 áprilisában annak okán, hogy a Balatoni Hajózási Zrt. nem minősült közfeladatot ellátó szervnek, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény alapján nem volt kötelezhető az ingatlannal kapcsolatos adatok kiadására. Ahogyan azt a NAIH-2607-2-2012-V számú állásfoglalásban már kifejtettem, 2012. január 1-től indifferens, hogy a köztulajdonban álló gazdasági társaság közfeladatot lát-e el. A bejelentő kérdésére a válasz tehát: a 2012. január 1-jével hatályba lépett nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján köteles az igényelt adatokat a Zrt. kiadni, 2011 áprilisában ugyanis nem volt hatályban olyan jogszabály, amely kimondta volna, hogy a nem közfeladatot ellátó, de önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adatai közérdekből nyilvános adatnak minősülnek.” (NAIH-2607/2012/V)”.
  Iméntiek alapján nem nagyon értem a Társaságot, hiszen már többedszer kötelezték Őket kötelező adatszolgáltatásra. Nem mellesleg megjegyezném, hogy a kötelező adatszolgáltatás elmulasztásával Társaság nem teljesítette az “üvegzseb” törvény rendelkezéseit, vagyis nem igazán értem hogy akarnak a Balaton fejlesztési csomagban nevesített 2*2 milliárd forintot “elkölteni”, ahogy az a http://www.balatonihajozas.hu/sajtoszoba/eredmenyes_evet_zart_tavaly_a_bahart oldalon olvasható.
  Üdvözlettel:
  Kulics György

 4. Győrffy Árpád | 2016.09.23. at 20:53 |

  Tisztelt Kulics Úr!
  Köszönöm az érdeklődést. Még nincs újabb fejlemény, illetve még nincs információm róla. A bíróság által szabott határidő valamikor a napokban jár le – gondolom, attól is függően, hogy a Bahart mikor kapta meg írásban az ítéletet. Amennyiben másodfokra viszik az ügyet, valószínűleg több hétbe kerül, amíg arról az értesítés megérkezik. Persze ezt már jelezni fogja, ha továbbra sem kapok semmit. Bárhogy is lesz, hírt adok majd róla.
  Üdvözlettel
  Győrffy Árpád

 5. Kulics György | 2016.09.23. at 20:39 |

  …és úgy tűnik ennyiben maradtunk! Pedig sok érdekes változás volt BAHART berkekben, főleg persze a felső vezetésben. Sebaj, a DRV-vel legalább jó a kapcsolatuk…
  Győrffy Úr! Hamár lelkiismeretesen ennyit fáradozott a kötelező adatszolgáltatás teljesítése ügyében, nem osztaná meg velünk a fejleményeket?

  Köszönettel, és üdvözlettel:
  Kulics György
  egy balatoni polgár

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.


*

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

Cookie szabályzat Őszintén szólva mi sem vagyunk szerelmesek a Cookie-ba, mert nem szeretjük, ha olyan dolgokat alkalmaznak velünk kapcsolatban, amivel nem vagyunk teljesen tisztába. De egyszerűen nem tudunk mit tenni ellene, ha működtetni akarjuk az oldalunkat, mert az általunk használt szoftverek, segítő alkalmazások erre épülnek. Néhány ilyen, általunk használt Cookie az egyes szolgáltatások működéséhez nélkülözhetetlen, vannak, amelyek információt, statisztikát gyűjtenek a weboldal használatáról, adatokat elemeznek, hogy segítsenek számunkra, vagy az oldalunk működését segítő, biztosító partnereink számára megérteni, az emberek hogyan használják az online szolgáltatásokat, hogy fejleszthessük azokat. A Cookie-k közül egyesek átmenetileg működnek, és a böngésző bezárása után eltűnnek, de tartósak is megtalálhatók köztük, amelyek a számítógépeden tárolódnak. Ha látogatása során Ön mellőzi a Cookie-k használatát, tudnia kell, hogy a oldal nem fog az elvártaknak megfelelően működni. Ha a számítógépén már megtalálható Cookie-k közül szeretne törölni, kattintson a böngészőben található "Súgó" menüpontra és kövesse a böngésző szolgáltatójának utasításait! Még többet megtudhat a Cookie-król, azok törléséről és irányításáról a www.aboutcookies.org weboldalon!

Bezár