Zánka – Az állandó lakosok és a turisták igényeire is figyelve fejlesztik a községet

Hamarosan teljesen megújul a zánkai Rákóczi utca nyugati oldala. Befedik az út mellett húzódó mély árkot, és díszburkolatos járdát építenek az orvosi rendelőtől a Balaton-partig - Fotó: Győrffy Árpád

A Balaton északi partjának mértani középpontjában található Zánkán a mostani önkormányzati ciklussal egy olyan negyedszázados fejlődési folyamatot zárhatnak le, aminek eredményeként elkészült, kialakult a község központja. A mintegy ezer állandó lakos és a faluban nyaralók számára egyaránt fontos intézmények, szolgáltatások a Zánka közepén egy helyre kerültek.

 

Filep Miklós polgármester szerint a központ megvalósulásához hasonló fontosságú, hogy az új intézmények létesítése mellett a korábban épültek mindegyike is megújult.

– Egy hosszú, tudatos tervezés eredménye volt, hogy a falu felső része és a parti sáv között félúton kelet-nyugati irányba elnyúló Iskola utca két oldalán kialakítottuk a község központját. Ha sorra vesszük az itt található intézményeket, elmondhatjuk, hogy megújult az orvosi rendelő, a gyógyszertár, rendben van az orvoslakás. S itt még hozzátenném, hogy maga a háziorvosi ellátás szakmai oldala is megnyugtatóan rendeződött. Ugyancsak kívül-belül és programjaiban is megújult az Iskola utca nyugati részének felső oldalán lévő Faluház is. A mellette lévő óvoda-bölcsőde külső homlokzatát, nyílászáróit és teljes belső gépészetét az elmúlt évben mintegy 30 millió forintból újítottuk fel. Most van közbeszerzés alatt egy 24.8 milliós újabb pályázat, aminek keretében még az idén teljesen felújítjuk a konyhát is. A burkolatoktól a belső gépészeten át a teljes eszközparkig minden megújul itt is – mondja a polgármester az egykor 100 óvodásra tervezett intézményről, ami a fogyó gyereklétszám miatt ma kicsit tágas a feladataihoz.

 

Filep Miklós egy korábbi önkormányzati fórumon – Fotó: Győrffy Árpád

– Sajnos annak ellenére küzdünk a fogyó gyereklétszámmal, hogy mindent megpróbálunk legalább a fogyás lassítására. Az óvodánk jelenleg két csoporttal, 36 gyermekkel működik, és az óvodával egy épületben a térségben egyedüliként bölcsődei ellátást is biztosítunk. Egy csoportban 12 gyereknek tudunk helyet adni. Nem csak nálunk, a szomszédos településeken is rendkívül nagy az igény erre a szolgáltatásra, így tőlük is fogadunk gyerekeket. A központi finanszírozást önkormányzatunk is kiegészíti, emellett az érintett önkormányzatoktól hozzájárulást kérünk a gyerekek arányában. Ebben partnerek is, mert érzik, hogy szükség van rá.

 

Az egykor száz gyereknek készült, kívül-belül  felújjítot óvoda, amiben ma bölcsőde is működik – Fotó: Győrffy Árpád

A fentiek is mutatják, hogy Zánka képviselő-testülete sokat tett a település lakosságának megtartása, illetve lakosságának növelése érdekében. Kedvezményes lakótelkeket értékesítettünk szinte teljes intézményhálózatot működtetünk, hogy mind többen válasszák településeinket.
A falusi CSOK tervezett szabályait megismerve szembesültünk azzal, hogy csak azokon a településeken részesülhetnek ilyen támogatásban, ahol 2003-hoz képest 15 százalékkal csökkent a lakosság száma. Zánkán és a közös hivatalukhoz tartozó települések közül Zánkán, Balatoncsicsón és Szentantalfán a meghozott helyi intézkedések hatására nőtt a lakosság lélekszáma az érintett időszakban. Balatoncsicsó polgármestere által megfogalmazott ezzel kapcsolatos levélben kértük a tervezet felülvizsgálatát.

Visszatérve a faluközpont intézményeire, az iskolához értünk, aminek megőrzéséért a legtöbbet kellett áldozni a falu lakóinak.

– Mostanra teljesen rendbe tettük az iskolát, saját erőből megépítettük a tornatermet és a hozzákapcsolódó helyiségeket. Jelenleg a Balatonfüredi Tankerületi Központ működteti az Iskolát. Persze azóta is magunkénak érezzük, amit tudunk fejlesztünk rajta. Így valósítottuk meg sok saját erőt is igénybe véve az MLSZ pályázatán a műfüves pályát, új kerítést csináltunk, térburkolatot építettünk.
A központ másik fontos épülete a 2015-ben átadott községháza. Ezt 20 milliós állami támogatásból, és 100 milliós saját forrásból építettük. Az épület a közös hivatal mellett helyet ad a rendőrség körzeti megbízotti csoportjának, a falugondnokság dolgozóinak, gépeinek is. A polgármester a község központ fontos elemeként megemlíti még a kicsit régebbről itt álló postaépületet is, ami bár nem az önkormányzaté, mégis nagyon fontos része a központnak.

 

Az iskola a saját erőből készült tornaterem déli homlokzatával – Fotó: Győrffy Árpád

 

A községháza, ami a közös hivatal mellett helyet ad a rendőrség körzeti megbízotti csoportjának, a falugondnokság dolgozóinak, gépeinek is – Fotó: Győrffy Árpád

Mint Filep Miklós elmondta, az utóbbi években elvégzett nagyobb fejlesztések mellett igyekeztek rendbe tenni a falu útjait, járdákat, kisebb csapadékvíz-elvezető rendszereket alakítottak ki. Van egy 10 millió forintos elnyert pályázatuk, amiből a hegyi utakat szeretnék megjavítani a Zánka-Tapolca közötti út mellett álló Orbán-kereszttől a Hegyestű oldalában. A polgármester fontosnak tartja, hogy pályázaton indultak a köztisztviselői bérek karbantartása érdekében.

 

Az Orbán-kereszt a Hegyestű oldalában, ahol a hegyi utak fejlesztését tervezik – Fotó: Győrffy Árpád

Jelentős fejlesztések zajlottak a strandnál is, ahol parkolókat újítottak fel, bővítettek, és a régi öltözők helyén egy szabadtéri színpadot, gyerekfoglalkoztató teret építettek a Magyar Turisztikai Ügynökség pályázatán nyert 30 milliós támogatással. A strandon lennének bőven más feladatok is. A magasan tartott vízszint miatt több ponton szükség lenne a partvonal felújításra, védmű kialakítására, tereprendezésre, feltöltésre, és a kotrás is egyre halaszthatatlanabb.

 

A tavaly átadott strandi színpad, ami egyben gyermekfoglalkoztató, napozó-, nap elől védő hely, sőt kilátó is – Fotó: Győrffy Árpád

A polgármester egy sokkal hétköznapibb, de nagyon sokakat érintő fejlesztésről is beszélt. Az önkormányzat a strand bejárata előtt megvásárolta a három pavilon egyikét, amiben a polgármester javaslata alapján vizesblokkot szeretnének kialakítani, de a végső döntést a képviselő-testület hozza meg. Elsősorban a kerékpárosokra, arra sétálókra, a strandi büfék külső vendégeire gondolva. Talán a nyár elején már használatba is lehet venni.

Nem csak a községben élők és üdülők, de az átutazó vendégek számára is fontos tervük a falu északi részét a Balaton-parttal összekötő Rákóczi utca felújítása. Most zajlik a közbeszerzési eljárás a középső szakasz nyugati oldalának rendbetételéhez.

A saját forrásból megvalósuló munka része lesz az út mellett húzódó mély árok, a Horogi-séd medrének lefedése, egy díszburkolatos járda kiépítése az orvosi rendelőtől a Balaton-partig. Parkosítjuk a területet és kerti bútorokat is kihelyezünk.

 

Teljesen befedik a Horogi-séd medrét – Fotó: Győrffy Árpád

Közben dolgozunk a falu új szabályozási tervén is. Remélhetőleg sikerül minden érintett hatósággal pontot tenni a végére. Még hátra van a partvonal rehabilitációs tanulmányterv jóváhagyása. Ebben az érintett állami szervek további egyeztetéseket ígértek. Mi olyan változatot szeretnénk ami végre egyértelműen megoldja a parti sétányok, horgászcsónak kikötők ügyét. Jelenleg csak a strand és egyes parti utcák vége ad lehetőséget a Balaton közvetlen megközelítésére. Jó lenne, ha meg tudnánk oldani ezt a kérdést. Hangsúlyozom, hogy a horgászkikötők esetében nem valami nagy vitorlásokat befogadó helyekre gondolunk, hanem csak olyanokra, ahová csónakokkal és egy két kisebb méretű vitorlással be lehet állni. A döntéseknél mindenképpen figyelemmel leszünk a lakosság és a nyaralótulajdonosok véleményére.

A Balaton-part megközelítésével kapcsolatos egy régóta tartó vitájuk egy a község délkeleti részén lévő lévő vízparti önkormányzati terület használatával kapcsolatban.

– A mintegy 2500 négyzetméter területű, száz méter hosszúságú parti sávon egy kis sétányt, vízhez jutási lehetőséget és horgászhelyeket szeretnénk kialakítani. A szabályozási terv szerint egy szolgalmi út vezet hozzá a felette lévő telek szélén, de azt lekerítette a tulajdonosa. Mi vételi ajánlatot tettünk a tulajdonosnak az érintett részre, de sajnos nem tudtunk megegyezni. Most indítottuk el a jogi procedúrát, hogy mindenképpen használni tudjuk a területet, de ez akár hosszabb időt is igénybe vehet.

 

Jelenleg inkább csak ilyen lehetőségek van a Balaton-megközelítésére – Fotó: Győrffy Árpád

Visszatérve a fejlesztésekhez, a tervek között szerepel a Rákóczi utca felső végén lévő régi könyvtár felújítása és a községközpont egy újabb intézményének, a Szekeres Károly keramikusművész hagyatékát bemutató galériának a megépítése.

A Könyvtár felújításához igénybe szeretnénk venni a Falumegújítási program kulturális intézmények felújítására vonatkozó lehetőségét. A Szekeres Károly művészi hagyatékának helyet adó épületre mindenképpen szeretnénk kormányzati támogatást kapni. Az 1940-ben Zánkán született Munkácsy-díjas művész egész életén át kötődött a faluhoz, 2016-os halála után nyugvó helyet is az itteni temetőben talált. Még korábban a községnek ajándékozta sok művét. Ezek állandó bemutatáshoz szeretnénk egy megfelelő kiállítóhelyet létrehozni. A tervezést a művész fia vállalta. Amennyiben sikerült támogatást kapni, egy 100-110 négyzetméteres kiállítóterű, a szükséges kiegészítő helyiségekkel rendelkező galériát szeretnénk megépíteni a községháza mellett.

 

A könyvtár a Fő utca és a Rákóczi utca találkozásánál – Fotó: Győrffy Árpád

 

Szekeres Károly csodaszarvasos kerámiaképe az általános iskola előcsarnokának falán – Fotó: Győrffy Árpád

 

Szekeres Károly millenniumi emlékműve a faluközpontban – mellé tervezik a galériát – Fotó: Győrffy Árpád

Egy számunkra jelentős emlékműavatásra is sor kerül rövidesen. Okályi Iván kertészprofesszor emlékművét avatjuk, aki az 50 éves kertbarát kör névadója, egyetemi professzor ,a magyar kertészet meghatározó személyisége,és idősebb korában Zánkai lakos volt
Tehát településünknek továbbra is lakossági, helyi és üdülőtulajdonosi érdekeket figyelembe vevő, kulturális, turisztikai, községfejlesztési tervei vannak, amelyet biztonságos gazdálkodással és sikeres pályázatokkal szeretnénk megvalósítani – mondta Filep Miklós.

Győrffy Árpád

Ha érdekesnek találta, egy lájkkal vagy megosztással ajánlja másnak is!

 

Iratkozzon fel a Balatontipp.hu heti hírlevelére, hogy ne maradjon le semmiről! (Adatvédelmi szabályzatunkat itt olvashatja)

Hasznos lehet!

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

Cookie szabályzat Őszintén szólva mi sem vagyunk szerelmesek a Cookie-ba, mert nem szeretjük, ha olyan dolgokat alkalmaznak velünk kapcsolatban, amivel nem vagyunk teljesen tisztába. De egyszerűen nem tudunk mit tenni ellene, ha működtetni akarjuk az oldalunkat, mert az általunk használt szoftverek, segítő alkalmazások erre épülnek. Néhány ilyen, általunk használt Cookie az egyes szolgáltatások működéséhez nélkülözhetetlen, vannak, amelyek információt, statisztikát gyűjtenek a weboldal használatáról, adatokat elemeznek, hogy segítsenek számunkra, vagy az oldalunk működését segítő, biztosító partnereink számára megérteni, az emberek hogyan használják az online szolgáltatásokat, hogy fejleszthessük azokat. A Cookie-k közül egyesek átmenetileg működnek, és a böngésző bezárása után eltűnnek, de tartósak is megtalálhatók köztük, amelyek a számítógépeden tárolódnak. Ha látogatása során Ön mellőzi a Cookie-k használatát, tudnia kell, hogy a oldal nem fog az elvártaknak megfelelően működni. Ha a számítógépén már megtalálható Cookie-k közül szeretne törölni, kattintson a böngészőben található "Súgó" menüpontra és kövesse a böngésző szolgáltatójának utasításait! Még többet megtudhat a Cookie-król, azok törléséről és irányításáról a www.aboutcookies.org weboldalon!

Bezár