Vészhelyzeti intézkedések vírusjárvány idején egyes balatoni településeken

Hévízen a város forgalmas pontjain elhelyezett megállító táblákkal is felhívják a figyelmet a helytelen emberi magatartás veszélyeire - Forrás: Hévíz Város Önkormányzata

A balatoni települések vezetői a helyi adottságok, lehetőségek szerint sok eltérő döntést hoztak a helyzet kezelésére a vírusjárvány miatt az országosan elrendelt intézkedéseken túl. Van, ahol nem csak a játszótereket, a strandot is lezárták, máshol a háziorvos működését alakították telefonosra, vagy épp egy vállalkozással összefogva oldják meg az idősek ellátását.

 

Az alábbiakban néhány település intézkedéseiből gyűjtöttük össze az érdekesebb elemeket.

Alsóörsön lezárták a játszótereket, a kulturális intézményeket és a sportcsarnokot. Az iskolák központi bezárása után március 18-tól zárva a Napraforgó Óvoda és Bölcsőde is. A óvodás és általános iskoláskorú gyermekeknek igény esetén hétköznap egy tál étel formájában ebédet biztosítanak. A közétkeztetés a falu idős lakosai vehetik igénybe, számukra két fogásos ebédet visznek hétfőtől péntekig. Mivel nőtt az igénylők száma, új szállítójárművet is rendeltek, ami a napokban munkába áll.
Az ABC áruházzal abban állapodtak meg, hogy egyszerre maximum 10 vásárló léphet be, s ennek megfelelő mennyiségű bevásárló kosár, kocsi legyen kitéve. Ennek betartásában a polgárőrség is segít. A dolgozók részére maszkot biztosítottak, hétfőn adagolós kézfertőtlenítőt is kap az egység. Rendeltek védőkesztyűket, lakossági maszkokat, és a helyi református egyházközség is tervezi maszkok előállítását.
A külföldről hazatérőket és a velük közös háztartásban élőket felszólították, hogy két hétig önkéntesen maradjanak otthon. Egyben felajánlották az önkormányzat segítségét – ahogy az időseknek is – a legszükségesebb élelmiszerek, gyógyszerek beszerzésében, lakásra szállításában.

Balatonberényben is lezárták a játszótereket. Az önkormányzat a településen lakcímmel rendelkező valamennyi óvodás, általános iskolás és középiskolás tanuló számára igény alapján március 30-tól napi háromszori étkezést biztosít házhoz szállítással. Az egyszer használatos dobozban kiszállított étkezés térítési díja a fizetésre kötelezett általános iskolás és középiskolás gyermek esetében napi 596 Ft/fő.
A községből már március 18-án azt az információt kaptuk, hogy egyre többen érkeznek az ország más részéből a nyaralóikba. Horváth László polgármester abban bízik, hogy ez talán nem lesz rájuk negatív hatással. “Mivel ők is itt adóznak, a még elérhető szolgáltatásokra jogosultak. A későbbiekben ez miként érinti az egészségügyi szolgáltatást, amely egyébként is korlátozott, azt nem tudjuk megjósolni – tette hozzá.

Tihanyban is felfüggesztették a kulturális intézmények működését, megtiltották a játszóterek, sportlétesítmények használatát, bezárt a Visszhang Óvoda, de ügyeletet tartanak, és indokolt esetben fogadják azokat a gyerekeket, akiknek a felügyeletét a szülő más módon nem tudja megoldani.
A polgármester hétvégi munkavégzést, s ezzel folyamatos működést rendelt el az önkormányzat fenntartásában működő
Tihanyi Falugondnokság Főzőkonyháján, hogy a község közigazgatási területén az időskorúak és a karanténban lévők napi egyszeri meleg étkeztetését biztosítani tudják.
Az önkormányzat többször is felhívással fordult a korlátozó intézkedések alá vont területekről hazaérkezőkhöz – legyenek állandó lakosok, vagy tihanyi nyaralójukban tartózkodók -, hogy önként vonuljanak karanténba. Ugyanerre kérik azokat a hozzátartozókat is, akik velük egy légtérben tartózkodtak. Vegyék fel a kapcsolatot a polgármesteri hivatallal és a háziorvossal, hogy ellátásukat meg tudják oldani. Aki önkéntes vagy hatósági karantén alá kerül, jelentkezzen háziorvosánál és a táppénze elrendezésre kerül – írják.
A már bejelentett házasságkötéseket kizárólag a hivatal erre kijelölt helyiségében lehet megtartani, azon csak a vőlegény és menyasszony, két tanú, valamint az anyakönyvvezető lehet jelen. Külső helyszínen akkor sem lehet szertartást tartani, ha erre korábbi jegyzői engedély lenne. Új házasságkötési szándék bejelentésére nincs lehetőség.

Balatonföldváron is bezártak a sportlétesítmények, kulturális intézmények, köztük a Hajózástörténeti Látogatóközpont a Kilátó. Az óvodában csak délelőtti ügyelet működik. A szociális étkezőket ellátó városi konyha az eddigi öt napos működésről egész hetesre állt át. Az ebédet éthordó helyett csak a konyha által biztosított eldobható dobozban adnak ki. Az április elejére meghirdetett lomtalanítást későbbi időpont halasztották.
A szociális gondozók a továbbiakban is látogatják a házi segítségnyújtást igénybe vevő időseket, valamint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást igénybe vevőt riasztás esetén. A szolgáltatásokra új igényeket is fogadnak.

Balatonfűzfőn a kulturális intézmények, az óvoda, bölcsőde, a sportlétesítmények, fittness parkok és játszóterek mellett a strandokat is lezárták. Szociális étkeztetést továbbra is biztosítják kiszállítással, az étel helyben fogyasztására nincs lehetőség.
A március 18-án közreadott polgármester tájékoztató szerint “hivatalos értesítés egy fő hatóságilag elrendelt házi karanténban lévő személyről van, továbbá hivatalos értesítés korona-vírussal fertőzött személyről/személyekről nem érkezett.”

Március 16-ától Zánkán is zárva a faluház, a könyvtár, a közös önkormányzati hivatal csak heti egy nap fogad előreegyeztetetten ügyfeleket. Az óvoda március 18-ától ügyeleti üzemmódra állt át, csak azokat a gyerekeket fogadják, akiket szüleik sehogy máshogy nem tudnak elhelyezni. Ugyanekkortól megszűnt a helyben étkezés, a közétkeztetés csak elvitellel működik.
Az önkormányzat heti öt napon térítéses ebédet visz ingyenes kiszállítással azoknak 70 évesnél idősebb, zánkai lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyeknek, aki írásban vállalják a lakóhelyük, tartózkodási helyük el nem hagyását, valamint igénylik az önkormányzati ellátást. Az ebédszállítás mellett legfeljebb heti 2 alkalommal be is vásárolnak, gyógyszereiket is beszerzik az érintetteknek. Ha valaki közülük a lakóhelyét elhagyja, elesik az ellátástól.
Március 20-ától a vírus terjedésének megelőzése érdekében lezárták zánkai strand teljes területét, megtiltották a az összes zánkai játszótér területén a tartózkodást.
Egy ugyancsak március 20-án kelt tájékoztatás szerint az idényjellegű hulladékszállítás április 15-én indul a községben. Az erre bejelentkezett ingatlantulajdonosok a szemétszállításra rendszeresített zsákokat a helyi barkácsboltban vásárolhatják meg.

A vírusjárvány Paloznak megszokott életét is átalakította. Minden lakost szórólapon tájékoztattak a teendőkről. Az önkormányzat mellett a háziorvos is jó tanácsokkal látta el a lakosokat, és tájékoztatott a megváltozott rendelési módszerekről. A könyvtár, teleház, tájház május elejéig bezárt. Az ilyenkor már hagyományosan nyitva lévő nyilvános WC-t sem nyitották meg. A hivatali ügyintézésnél is lehetőség szerint telefon vagy e-mail használatát kérték. Ha csak a személyes intézés a megoldás, akkor egyszerre csak egy ügyfél léphet be a hivatalba.
A Falugondnoki szolgálat személyeket mostantól nem szállít. Bevásárlást, gyógyszer kiváltást, egyéb segítséget az időseknek vagy betegeknek a falugondnok biztosítja. Az ételkiszállítást az eddigi igénybe vevőknek biztosítják, indokolt esetben gyerekfelügyeletről is gondoskodnak.

Balatonfenyvesen  a járvány a legnagyobb változást a hivatali ügyfélfogadásba, az óvoda és a háziorvosi rendelő működésében hozta. A hivatalban a személyes ügyfélfogadás meghatározott ügyek kivételével átmenetileg szünetel. Személyesen kizárólag azokat fogadják, akiknek a halaszthatatlan ügyében a személyes megjelenést jogszabály kötelezővé teszi (pl. egyes anyakönyvi ügyek, személyes nyilatkozattételek).
Az óvodában, bölcsődében rendkívüli szünetet rendeltek el. A rendelő ajtaja is zárva van, a panaszokat telefonon fogadják, receptet is telefonon, SMS-ben vagy a rendelőt előtti postaládába bedobott üzenettel lehet kérni.

Cserszegtomajon is szünetel a személyes ügyfélfogadás. Mindenkit arra kérnek, hogy keressék e-mailben az ügyintézőket és használják az ügyfélkapus elérhetőségeket. Ha mégis papíralapon kell intézni valamit, akkor ezt a hivatal előtti postaládába dobva tudják megtenni. A választ pedig postai úton küldik el a megadott címre.
Április végéig az összes tervezett rendezvényt lemondták, amit a jelenlegi helyzet alapján várhatóan meg kell majd hosszabbítani.

Balatonakaliban is határozatlan időre felfüggesztették a napköziotthonos óvoda, az óvodai konyha, a kulturális intézmények és az edzőterem működését. A háziorvosi ellátás a megszokott módon és időben tajlik, csak vírus gyanú esetén kérik az érintettet, hogy ne személyesen, hanem telefonon keresse a rendelőt, illetve az orvost.
Az önkormányzat a Fék Üzletházzal összefogva házhoz szállít élelmiszert a község belterületén élő 60 év felettieknek. A falu külterületén élők, tartózkodók részére pedig belterület valamely megbeszélt pontján adják át a csomagot. A fizetés a csomag átvételekor készpénzben történik.

A vírusjárvány eddigi szakaszában a régió lakóinak hétköznapi életénél is jobban átalakult a legfontosabb gazdasági ágazat, a turizmus működése. Bezártak, vagy a következő napokban többségében bezárnak a még működő szállodák. A vendéglátóhelyek egy része él a délután háromig tartó nyitva tartási lehetőséggel. Több közülük azzal próbálkozik, hogy elvitelre, kiszállításra készített ételekkel tartsa fenn legalább a konyha működését a járvány időszakában.

A szállodák bezárása, vagy előszezoni ki sem nyitása a régió településeinek többségét nem nagyon érinti, hisz legtöbb helyen legfeljebb húsvét után kezdődne valamilyen érzékelhető forgalom. Más a helyzet Hévízen, ahol normál helyzetben ilyenkor is százezer fölötti a vendégéjszakák száma havonta.
A korábbi napokban meghozott intézkedések szerint március 18-tól ideiglenesen felfüggesztette az üzemeltetést a Hévízi Tófürdő.  Ideiglenesen bezártak a múzeumok, a mozi, a könyvtár, a termelői piac, lezárták a Rózsakert épületében lévő gyógyvizes ivókutat, átmenetileg szünetel a személyszállítás a Hévíz-Balaton Airporton.
A város önkormányzatának szombati közleménye szerint ideiglenes üzemszünetre készülnek a hévízi gyógy- és wellness hotelek is. A vendégszám drasztikusan visszaesett az elmúlt héten, pár nap alatt szinte valamennyi külföldi és belföldi vendég hazautazott, így nem maradt más lehetőség. Március végére szinte valamennyi szálloda felfüggeszti az üzemelését. A most hozott intézkedések meghozatalánál azt tartják szem előtt, hogy a veszélyhelyzet elmúltával a lehető leghamarabb újra tudják nyitni a szállodákat, munkát biztosítva ezzel több ezer munkavállalónak és gyógyulási lehetőséget kínálva a visszatérő vendégeknek – írják.
A közlemény beszámol arról is, hogy az érintettek pénteki találkozóján a szálloda igazgatók felajánlották segítségüket, szükséges élelmiszer és nyersanyag készleteiket a város számára.

Győrffy Árpád

Ha érdekesnek találta, egy lájkkal vagy megosztással ajánlja másnak is!

 

Iratkozzon fel a Balatontipp.hu heti hírlevelére, hogy ne maradjon le semmiről! A feliratkozással hozzájárul adatainak a hírlevél küldéséhez szükséges kezeléséhez.(Adatvédelmi szabályzatunkat és tájékoztatónkat itt olvashatja)

Légy te az első hozzászóló a(z) "Vészhelyzeti intézkedések vírusjárvány idején egyes balatoni településeken" íráshoz!

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.


*

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

Cookie szabályzat Őszintén szólva mi sem vagyunk szerelmesek a Cookie-ba, mert nem szeretjük, ha olyan dolgokat alkalmaznak velünk kapcsolatban, amivel nem vagyunk teljesen tisztába. De egyszerűen nem tudunk mit tenni ellene, ha működtetni akarjuk az oldalunkat, mert az általunk használt szoftverek, segítő alkalmazások erre épülnek. Néhány ilyen, általunk használt Cookie az egyes szolgáltatások működéséhez nélkülözhetetlen, vannak, amelyek információt, statisztikát gyűjtenek a weboldal használatáról, adatokat elemeznek, hogy segítsenek számunkra, vagy az oldalunk működését segítő, biztosító partnereink számára megérteni, az emberek hogyan használják az online szolgáltatásokat, hogy fejleszthessük azokat. A Cookie-k közül egyesek átmenetileg működnek, és a böngésző bezárása után eltűnnek, de tartósak is megtalálhatók köztük, amelyek a számítógépeden tárolódnak. Ha látogatása során Ön mellőzi a Cookie-k használatát, tudnia kell, hogy a oldal nem fog az elvártaknak megfelelően működni. Ha a számítógépén már megtalálható Cookie-k közül szeretne törölni, kattintson a böngészőben található "Súgó" menüpontra és kövesse a böngésző szolgáltatójának utasításait! Még többet megtudhat a Cookie-król, azok törléséről és irányításáról a www.aboutcookies.org weboldalon!

Bezár