Bicikliút – Nagyszabású bicikliút építési tervek a Balatonnál és országosan – Keszthely 2014.10.21.

Az évtized végére a jelenleginél negyven kilométerrel hosszabb, kényelmesebb és biztonságosabb lesz a Balatoni Bringakörút, miközben a parttól távolabbi területeken is több száz kilométernyi kerékpáros útvonalat jelölnek ki meglévő közutak, mezőgazdasági és erdészeti utak bekapcsolásával és egyes szakaszokon új bicikliutak építésével.

Mindez azon az október közepén rendezett konferencián derült ki, amit a Balatoni Bringakör megvalósíthatósági tanulmányának készítése kapcsán szervezett a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (KKK) a keszthelyi Balatoni Múzeumban a Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda Nonprofit Kft. közreműködésével.

 

 

A Balatoni Bringakörút egyik szép szakasza Szigligetnél

Mielőtt még a balatoni ügyekre rátértek volna megismerhettük a 2014-2020-as uniós támogatási ciklusra kidolgozott országos komplex kerékpáros programot. Mint Berencsi Miklós, a KKK munkatársa elmondta, a balatoni bicikliút mellett a tervezett fejlesztés része a Budapest és Balaton közötti kerékpáros összeköttetés, a Dunát követő EuroVelo útvonal Budapestig tartó szakaszának és a kapcsolódó budapesti belső szakaszoknak a kiépítése.

A EuroVelo 6-os Rajkától a főváros határáig tartó 293 kilométeres szakaszát 8,3 milliárd forintból tervezik megépíteni. A 120 kilométeres I. ütem 2017-2018-ban, a 35 kilométeres II. ütem 2019-ben, a 138 kilométeres III. ütem 2020-ban készül el a tervek szerint. A teljes szakaszt 8 kilométer kerékpáros nyom – tehát gépjárművek által is használt közút burkolatára felfestett kerékpáros piktogram, afféle szamárvezető -, 6 kilométer kerékpársáv, 191 kilométer önálló kerékpárút, 73 kilométer kis forgalmú közút és 15 kilométer gyalog-kerékpárút alkotja majd.

Az összesen 120 kilométeres fővárosi belső szakaszokat 6,4 milliárdos költséggel tervezik. Ebből a budai oldalon 61,4 kilométer, a pestin 36 kilométer, a Csepel-szigeten 16,3 kilométer valósulna meg, és további 6,3 kilométert kellene kialakítani a balatoni út bekötéséhez.
Az összesből önálló kerékpárút lenne 55,3 kilométer, gyalog-, és kerékpárút 21,5 kilométer, kétoldali kerékpár sáv 6,8 kilométer és kerékpáros nyom 36,5 kilométer.

A követekező években Budapesten tervezett EuroVelo kerékpárutak tervezett nyomvonalai

A Budapest-Balaton közötti kerékpáros összeköttetés 106 kilométeres hosszúságú megvalósításának költségét a tervek szerint 4,3 milliárd forintra becsülik. Önálló kerékpárút megépítését 44 kilométer hosszan tervezik, 23 kilométer lesz kerékpáros nyom. Ugyancsak a közutak használatával alakítanak ki 13 kilométer hosszban kerékpársávot, végül 26 kilométeres szakasz burkolt mezőgazdasági utakon fog haladni. A teljes útvonal 71 százalékát kell megépíteni, 20 százalékát forgalomtechnikai beavatkozásokkal alakítják ki, 9 százalékához pedig meglévő létesítményeket használnak fel. A tervek szerint az 57 kilométeres I. ütem 2017-2018 között készül el, a 27 kilométeres II. ütem 2019-ben, végül a 22 kilométeres III. ütem pedig 2020-ban.

A fővárost a Balatonnal összekötő kerékpárút terve

A 2014-2020-as időszakra kidolgozott országos komplex kerékpáros program az utak fejlesztése, fenntartása mellett kiterjed a szolgáltatás-fejlesztésre és működtetésre, az oktatásra és a promócióra, a monitoringra és értékelésre, a szervezetfejlesztésre és a szabályozásra is.
A teljes programra országosan mintegy 90 milliárd forintot szeretnének felhasználni most kezdődő uniós pénzügyi ciklus támogatási kereteiből. A korábban már említett összegeken túl a balatoni bringakörútra 6 milliárd forintot, további országos jelentőségű turisztikai kerékpárutak megépítésére (100 kilométer hosszan) és a meglévő hálózat egységes kitáblázására 4,1 milliárdot, a Duna menti kerékpárút Budapest – horvát határ közötti szakasz, Tisza-menti Kerékpárút, Vasfüggöny kerékpárút fejlesztésének előkészítésére egy milliárdot, a települések közötti, elsősorban a munkába, iskolába járást szolgáló kerékpárút megépítésére 500 km hosszon 15 milliárdot. A kerékpáros-barát települések létrejöttének elősegítésére 15 milliárdot terveznek, amiből 40 település összefüggő belső kerékpáros útvonal hálózatának kiépítését, kijelölését valósítanák meg a parkolással, ehhez rendelt kommunikációval együtt. A kerékpáros úthálózatok fenntartási, üzemeltetési rendszerének létrehozására és működtetésére 7 milliárdot szánnak. Kisebb-nagyobb összegeket terveznek több más mellett hegyikerékpáros útvonalak kijelölésére, kerékpáros közösségi közlekedési rendszerek fejlesztésére, turisztikai célú kerékpár kölcsönző rendszerek létrehozására, a kerékpárszállítás, parkolás feltételeinek javítására, kerékpáros-turisztikai szolgáltató hálózat, turisztikai információs és promóciós rendszer fejlesztésére, kerékpár regisztrációs programra.
A kerékpárutak üzemeltetésére, fenntartására három javaslatot dolgoztak ki normatív finanszírozással. Az egyiknél az önkormányzat és a központi szervezet közösen lenne felelős, a másiknál térségi koordinációs szervezeteknek jutna a feladat, a harmadikban pedig egy központi, országos hatáskörű fenntartó szervezet végezné a munkát.

Balatoni Bringakör megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésével kapcsolatos munkáról Mihálffy Krisztina, a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ munkatársa beszélt.
A Kis-Balatonhoz, Hévízre és Tihanyba is kiágazó Balatoni Bringakört 248 kilométer hosszúra tervezik, a teljes kialakítás 6 milliárd forintba kerülne. Az összesből gyalog- és kerékpárút 12 kilométer, kerékpáros nyom 2 kilométer, kerékpársáv 8 kilométer, kis forgalmú közút 90 kilométer, önálló kerékpárút 136 kilométer lenne.
Ennek a 73 kilométeres, a biztonság javítását célzó I. üteme 2017-2018-ban készülne el 2,3 milliárd forintért, a 35 kilométeres II. ütem fő célja a folytonosság, ez 2019-ben 1,2 milliárdért valósulna meg, végül a kényelemre koncentráló, 138 kilométerre kiterjedő III. ütem 2020-ban 2,5 milliárd forintért készülne el.

A Balatoni Bringakörút tervezett fejlesztése a következő hat évben

A forrást a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) turisztikai fejlesztés keretéből remélik, a beruházó a NIF Zrt. lenne. De Mihálffy Krisztina hangsúlyozta, hogy ez csak terv, hogy pontosan miként lesz, az későbbi döntéseken múlik. Az önkormányzatok jobban teszik, ha maguk is lépnek, ha módjukban áll, nem arra várnak, hogy valaki majd odateszi a hatmilliárdot és megépíti az utat.

Fekete-Páris Judit, a Balaton Fejlesztési Tanács (BFT) mellett működő Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. munkatársa a Kerékpározás a Balaton régió fejlesztési elképzeléseiben címmel adott tájékoztatást.
Mint elmondta, 2000 óta mindig jelen volt a munkájukban ez a kérdés, több példát is hozott az eddigi fejlesztésekből.
A balatoni kerékpáros projekt meg határozó eleme a bringakör fejlesztése, de mellette nagyon fontosnak tartják a kistérségek, kisrégiók kerékpárút hálózatának kiépítését is, amire 800 millió forintot terveznek. Ebből 720 millió forint mennek 21 kilométer új kerékpárút megépítésére és 80 millió forint 494 kilométer kijelölt kerékpárút kialakítására.

A Balatoni Bringakörút és a régióban tervezett más kerékpáros útvonalak

A marketing, regionális szolgáltatás fejlesztés költségeiként 80 milliós forinttal számolnak, a vállalkozói szolgáltatásfejlesztés támogatására 270 millió forintot terveznek. A kerékpáros fejlesztés teljes költsége 7,1 milliárd forintra tehető,de ő is hangsúlyozta, hogy a forrásokról jelenleg zajlik az egyeztetés.
A későbbi fejlesztések és a marketing munka megalapozása érdekében mindenképp fontosnak tartják, hogy legyenek adatok a kerékpárosokról, szokásokról. Nagyon fontos az üzemeltetés kérdése, ami jelenleg nincs megfelelően megoldva. A program készítésekor úgy látták, hogy regionális alap létrehozásával, kistérségi együttműködésekkel, a jelenlegi kapacitások felhasználásával hatékonyan meg lehetne oldani ezt a kérdést. Az önkormányzatok részéről ma is megvan a bekapcsolódási szándék, így a régió szívesen vállalna mintaprojekt szerepet egy ilyen rendszerben.
Beszélt arról is, hogy még zajlik az egyeztetés a projekt megvalósítóiról. A háttérterületi szakaszok esetében az önkormányzatokat kellene bevonni. Az infrastruktúra fejlesztésen felüli területek esetében valamilyen régiós megoldás lenne megfelelő. A siker érdekében fontos valamennyi szervezet, vállalkozó részvétele, együttműködése.

Tar László Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda Nonprofit Kft. vezetője Keszthely és a nyugat-balatoni térség kerékpáros fejlesztési eredményeiről, elképzeléseiről beszélt. Részletesen szólt a 2011-es térségi TDM pályázat keretében végzett kerékpáros beruházásokról.
Mint elmondta, a tervezésnél abból indultak ki, hogy nem az új kerékpárutakat építése a legfontosabb, hisz nagyon sok olyan mezőgazdasági, erdészeti, vízügyi és egyéb út van, amit nagyon jól hálózattá lehet fejleszteni.
A másik ilyen meghatározó alapvetés volt az osztrákoknál szerzett tapasztalatok alapján, hogy a kerékpáros útvonalnak nem a kerékpárút, hanem az útvonalhoz szükséges infrastruktúra a legfontosabb ismérve: legyen biztonság, kitáblázás, pihenő, térkép, szervizszolgálat.
Ezekre tekintettel kezdték el a térségi körutak kidolgozását és kitáblázását, a kerékpáros esőbeállók építését, a kerékpárkölcsönző hálózat kialakítását, a kerékpáros-barát minősítő rendszer alkalmazását, segélycsomag szolgáltatást, a segélyhívó ügyelet működtetését, valamint új nyomtatott és digitális térkép készítését.
Térségi körutak kialakításánál a meglévő kitáblázott utak – Balatoni Bringakörút, Zalakaros – Hévíz, Kis-Balaton kerülő – mellé négy teljesen új útvonal került kidolgozásra, összekapcsolták a kis-balatoni körutat a balatonival. Igaz, az érintett földút esős időben használhatatlan. Jelenleg összesen 18 kitáblázott útvonal van a térségben.
A korábban meglévő mintegy 15 kerékpáros esőbeállót 30 új épülettel bővítették. A távlati tervekben 60 szerepel, hogy biztosítani a biciklis főutakon maximum két kilométerenként, a mellékutakon a maximum öt kilométerenként legyen belőlük. Az esőbeállókat elsősorban pihenésre, információs funkciókra szánják.

Nyugat-balatoni kerékpáros úvonalak

Kerékpárkölcsönző hálózatba Zalakaros, Hévíz, Keszthely, Gyenesdiás, Vonyarcvashegy, Balatongyörök kapcsolódott be összesen 108 kerékpárral, amiket felveszem- leadom rendszerben – tehát nem csak a felvétel helyén, hanem a többi állomáson is le lehet adni. A biciklik mellé különböző tartozékokat, sisakot, mellényt is biztosítanak. A szerviz ügyeletet a Tourinform irodák telefonjainak bekapcsolásával működtetik napközben – a Tourinform irodák munkatársai, illetve a bekapcsolódott más szolgáltatók segítenek az érintett bicikliseknek megfelelő szerviz lehetőséget vagy más megoldást találni gond esetén.
Fontos eleme a fejlesztésnek a kerékpáros-barát minősítő rendszer. A szálláshelyeknek vállalni kell az egy éjszakás vendégeket is, ettől legfeljebb előre megadott időpontban térhetnek el. Zárt tárolót is biztosítaniuk kell a bicikliknek és kapcsolatban kell lenniük a kerékpáros segélyhívó rendszerrel és a szervizekkel. A vendéglátóhelyeknek kerékpártároló, és kerékpáros menüt, a múzeumoknak kerékpártárolót, csomagmegőrzőt kell biztosítani. Kötelező mindenkinél a kerékpáros segélycsomag tartása.

A fórumon további előadások hangzottak el egyes kistérségi kerékpáros kezdeményezésekről és tervekről, a Balatont kerülő kerékpáros akciókról. Lehetőséget kaptunk mi is, hogy a Balatontipp.hu felmérésének előzetes adatai alapján beszéljünk a Balatoni Bringakört egyénileg végigkerekezők túraszervezési szokásairól. Erről később részletesen is beszámolunk, ha a teljes feldolgozással végeztünk.
Győrffy Árpád

 

A Balatoni Bringakör bemutatása >>    A Balatoni Bringakör Bizonyítványról bővebben >>    

 

Várjuk a friss balatoni tapasztalatokat és jó fotókat a szerkesztobalatontipp.hu címre, az oldalunk fészbukos üzenőjébe.
Ha lájkoljátok Facebook oldalunkat –
http://www.facebook.com/balatontipp -, akkor folyamatosan friss információt kaptok a Balatontipp új híreiről, anyagairól

 

Balaton balatoni szabadstrandok bicikliutak balatoni bringakör bringakörút bizonyítvány boros kulturális sport szabadidős programok koncertek látnivalók

 

Légy te az első hozzászóló a(z) "Bicikliút – Nagyszabású bicikliút építési tervek a Balatonnál és országosan – Keszthely 2014.10.21." íráshoz!

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.


*

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

Cookie szabályzat Őszintén szólva mi sem vagyunk szerelmesek a Cookie-ba, mert nem szeretjük, ha olyan dolgokat alkalmaznak velünk kapcsolatban, amivel nem vagyunk teljesen tisztába. De egyszerűen nem tudunk mit tenni ellene, ha működtetni akarjuk az oldalunkat, mert az általunk használt szoftverek, segítő alkalmazások erre épülnek. Néhány ilyen, általunk használt Cookie az egyes szolgáltatások működéséhez nélkülözhetetlen, vannak, amelyek információt, statisztikát gyűjtenek a weboldal használatáról, adatokat elemeznek, hogy segítsenek számunkra, vagy az oldalunk működését segítő, biztosító partnereink számára megérteni, az emberek hogyan használják az online szolgáltatásokat, hogy fejleszthessük azokat. A Cookie-k közül egyesek átmenetileg működnek, és a böngésző bezárása után eltűnnek, de tartósak is megtalálhatók köztük, amelyek a számítógépeden tárolódnak. Ha látogatása során Ön mellőzi a Cookie-k használatát, tudnia kell, hogy a oldal nem fog az elvártaknak megfelelően működni. Ha a számítógépén már megtalálható Cookie-k közül szeretne törölni, kattintson a böngészőben található "Súgó" menüpontra és kövesse a böngésző szolgáltatójának utasításait! Még többet megtudhat a Cookie-król, azok törléséről és irányításáról a www.aboutcookies.org weboldalon!

Bezár