Révfülöp – Folyóirattal jubiláló helytörténet kutatók

Csoportkép egy 1931-es kővágóörsi bálról - fotó a Villa Filip 25. számából

Jelentős jubileumhoz ért a fennállásának 23 évében járó Révfülöpi Honismereti Egyesület. A hónap elején tartott közgyűlésen mutatták be az egyesület kiadványának, a Villa Filip honismereti közlönynek a 25. számát.

 

Az egyesület alapítói 1993 májusában arra szövetkeztek, hogy összegyűjtsék, feldolgozzák, közreadják a helyi hagyományokat. A mintegy félszáz taggal működő szervezet az elmúlt jelenleg 51 fővel működő civil szervezet több mint 30 előadást, tucatnyi időszaki kiállítást rendezett, honismereti sétákat szervezett a helyi épített örökség felmérésére. 1994-ben elindították a Révfülöpi Honismereti Füzetek kiadványsorozatukat, és 1997-től folyamatosan megjelentetik a Villa Filip honismereti közlönyt.

A kiadványban a Balatonhoz, a Balaton középvidékéhez, a Káli-medence településeihez és legfőképpen Révfülöphöz kapcsolódó írások, forrásközlések olvashatók gazdag illusztrációval és értékes képanyaggal. A kiadványok szerzői, szerkesztői anyagi ellenszolgáltatás nélkül lelkesedésből végezték és végzik munkájukat.
A Villa Filip egy-egy számának írásai többször is valamilyen egyedi témához – halászat, hajózás, fürdőzés – vagy jeles személyekhez kapcsolódtak, de mindig tartalmaztak egyedi anyagokat is.

A mostanáig 19 évfolyamot megélt kiadvány legújabb darabját az egyesület vezetője és egyben a lap szerkesztője, P. Miklós Tamás azzal ajánlotta az olvasók figyelmébe, hogy az nem mindennapi, tematikus tartalommal jelenik meg.

Az új szám borítója

 

Az írások java része Révfülöp mellett Kővágóörs múltjára koncentrál. A török időkben elpusztult Fülöp falu a következő évszázadokban a Káli-medence településközpontjának, Kővágóörsnek a szőlőhegyévé és révátkelőjévé vált. Az egykori mezőváros fejlődése – és vetélkedése Köveskállal és Tapolcával a központi közigazgatási szerepkörért – a 19. század végéig tartott, amikor a szőlőpusztító filoxéravész megrendítette a káli falvak gazdaságát, népességmegtartó erejét. A következő évszázadban pedig már a turisztikai- és térségfejlesztési koncepciók helyezték át a térségközponti szerepkört a tóparti, dinamikusan fejlődő Révfülöpre.
A közölt tanulmányok, források ezekbe a változásokba engednek bepillantani, mind Kővágóörs, mind Révfülöp tekintetében.
A továbbiakban a 19/20. századforduló természettudományi kutatáseredményeiből szemléznek révfülöpi szemmmel, majd levezetésként Sebestyén Gyula anekdotáit és az őszi révfülöpi tópart lírikus leírását kínálják a helytörténet érdekességeire fogékony olvasóinknak – ajánlotta a lapot a szerkesztő.

Az összefoglaló mellett tételesen is idemásoljuk a 25. szám tartalomjegyzékét

Dr. Dobos Irma: Révfülöp üdülőhellyé alakulása
P. Miklós Tamás: Adalékok Kővágóörs történetéhez
Dénesi Tamás: Egy plébánialapítás nehézségei – Konfliktusok Kővágóörsön
Miklós Márton: A kövágóörsi evangélikus templom történelmi harangja
Fenyves Ede: AZ ÁLMODOZÓK ~ Egy falusi gimnázium múltjából
A kövágóörsi algimnázium tanárai (1841-1872)
2016. évi révfülöpi évfordulós események
Müller Márton: Kővágóörs dicsősége és kálváriája az 1848/49-es szabadságharc és a Bach-korszak idején
Németh István: Tapolcai tűnődés Kővágóörsről, könyvtárról és Veres Péter tájhazánknak szóló szép figyelméről
Kövágóörsi vonatkozású írások a Villa Filip honismereti közlönyünk korábbi lapszámaiban
P. Miklós Tamás: Révfülöp a “A Balaton tudományos tanulmányozásának eredményei (1897-1918)” időszakában
Sebestyén Gyula: Mosolygó balatoni emlékek [1935] ~ Révfülöpi vonatkozású részletek
– Példás gyermeknevelés
– A magyar darazsak dicsérete
– A római seregélyek dicsérete
– A Szentírás dicsérete
– A pécsi kiállítás dicsérete
– Ez is csillagászati ismeret?
Cserhalmi Pál: Tudni illett, tudni illik! Az úri megszólítást – a címzés használatát!
EGYESÜLETI ÉLETÜNK – 2015 Információk a Révfülöpi Honismereti Egyesület működéséről
Beszámoló a Révfülöpi Honismereti Egyesület 2014-ben végzett tevékenységéről
Felhívás! (Czuczor Gergely)
A Révfülöpi Honismereti Egyesület 2014. évi egyszerűsített beszámoló – mérleg
A Révfülöpi Honismereti Egyesület 2015. május 23-i közgyűlésének határozatai
P. Miklós Tamás: 135 éve történ. Hatalmas vihar Révfülöp partjainál (1881)
Dénes Gizella: Őszi riport a Balatonról [1924]

 ♦

Átvettük a kiadványból az egyesület múlt évi munkájáról készített beszámolót is, hogy a lap elolvasása nélkül is bővebb képünk legyen a közös munkáról.

2015. január 30-án ” Verses 19. századi Kál-völgyi barangolás ~ Mezriczky Péter: Hattyú-dalom (1872) c. versében leírtak szerint-” címmel tartott előadást Miklós Tamás a Révfülöpi Honismereti Gyűjteményben. A Magyar Kultúra Napjához is kapcsolódó rendezvényen Iván Katalin tanárnő olvasta fel a vers részleteit.

2015. február 27-én Hangodi László tapolcai történész, főmuzeológus : “A Nagy Háború Káli-medencei katonái” címmel tartott előadást. Az Őszirózsa Nyugdíjasklub énekkara I. világháborús katonadalokat énekelt, Miklós Tamás révfülöpi Ottava Gábor frontfotóiból tartott vetítést.

2015. március 13-án, az 1848/49-es forradalom és szabadságharc ünnepe alkalmából a Honismereti Gyűjteményben Miklós Tamás helytörténész, egyesületi elnök tartott “Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékei a helyi múzeumban. ” címmel előadást, múzeumi dokumentum és tárgybemutatót a Révfülöpi Altalános Iskola felsős tanulói számára.

2015. március hónapban megjelentettük a Villa Filip honismereti közlöny 24. lapszámát. Ekkor adtuk ki a Révfülöpi Honismereti Füzetek 9. számaként honismereti közlönyünk 1993 és 2013 között megjelent lapszámainak repertóriumát és az egyesület 1993 és 2013 közötti működését bemutató füzetet.

2015. május 23-án megtartottuk egyesületünk éves rendes közgyűlését, amelynek részletes, ott elhangzott beszámolóit lentebb adjuk közre. (Köszönetünket fejezzük ki Bogdán Józsefnek a közgyűlést követő baráti beszélgetés frissítőjének biztosításáért!)

2015. június- július-augusztus hónapokban régebbi egyesületi kiadványaink a RévArt Galériában “Honismereti kiadványbörze” keretében voltak megtekinthetőek és megvásárolhatók. A befolyt összeget következő Villa Filip közlönyünk megjelentetésének nyomdai költségére fordítottuk. (Köszönetünket ezúton fejezzük ki Bogdán Katalin és Szigetvári György tagtársainknak önzetlen munkájukért!)

2015. október 2-án a György Péter elnök vezetésével a zánkai Honismereti Kör volt a vendégünk és tett sétát Révfülöpön. Egyesületünk részéről Miklós Tamás és Dankóné Németh Mária üdvözölte a vendégeket, majd a Pincemúzeum “Tüzes ízű Fülöpi” helyi szőlőművelést és borkészítés múltját bemutató kiállítást tekintettük meg. Ezután a révfülöpi Evangélikus Templomban Puskás Istvánné, Edit néni elevenítette fel a templom építésének történetét, majd az ősi Fülöp falu 12. századvégén épült templomromjának érdekességeit mutatta be Miklós Tamás. A “vigalmi negyedbe” sétálva a Honismereti Gyűjteményben kötöttünk ki, ahol a kiállítások megtekintése után Pálffyné Szabó Ida és Tóthné Böczi Ildi pogácsájával, Bogdán József jó borával Bogdán Kati és Simon László kínálgatása mellet – vendégeltük meg magunkat és zánkai honszerető barátainkat. Köszönet mindenkinek önzetlen munkájáért!

2015. október 22-én egyesületünket tagjai képviselték az 1956. október 23-i forradalom és szabadságharc helyi ünnepi megemlékezésén, a révfülöpi temetőkertben Tabódy István és Polgár Bence sírjánál.

2015. november 14-én az önkormányzat támogatásával a helyi civil szervezeteket felkérve elindítottuk a Múzeumi Esték a Révfülöpi Honismereti Gyűjteményben előadássorozatot, amelyről a belső borító oldal képes tudósításában olvashatnak. A nyitó előadást Vókó László Egy pillanat Balatonfelvidék címmel tartotta.

2015. december 11-én Török Péter A balatoni vitorlázás története
2016. január 8-án Miklós Tamás Változó fülöpi partvidék – Partvonalváltozásról és régi épületekről
2016. január 16-án Manfréd Kannacher Káli-medence felülről – Das Kali-becken von oben címmel tartott előadást.

2016. február Megjelentettük Villa Filip honismereti közlönyünk 25. lapszámát – zárul az egy éves munkáról szóló beszámoló.

1898 körül készült kővágóörsi falukép a legfrissebb Villa Filip hátsó borítójáról

S hogy a múltból is kapjunk valamit, átvettünk néhány bekezdést a Villa Filip idei ébre vonatkozó évfordulós naptárából

1906. április – 110 éve
“A Balatontavi gőzhajózási r. t. már megnyitotta a rendes gőzhajó közlekedést személy- és teherszállításra Boglár és Révfülöp állomások között s naponta kétszer közlekedik oda és vissza.” – tudósított a Nagykanizsa című lap.

1926. május – 90 éve
A Magyar Nemzeti Múzeum Révfülöpi Biológiai Állomása dr. Hankó Béla és Csiki Ernő szerkesztésében angol, francia, német és magyar nyelven kiadta az “Archívum Balatonicum” című tudományos szaklapját.

1866. május 23-24. – 150 éve
Hajnalban, a Balaton melléki szőlők – igen kevés kivétellel – mind elfagytak, hegyen, völgyön egyaránt. A legnagyobb fagyási kárt szenvedett területek között volt Kővágó-Eörs is.

1876. július 9. – 140 éve
Eősze István kövágóörsi lelkész, Zala megyei evangélikus esperes 1876. július 9-én kocsira ült, s a fülöpi révbe hajtva lovai megbokrosodván a kocsiról leugrott… s rögtön meghalt. ” Eősze István 1876. július 9-én esti 9 órakor, életének 52-ok, boldog házasságának 24 dik évében, hirtelen halállal” halt meg. Július 12-én, 10 órakor Kővágóörsön helyezték örök nyugalomra.

1926. augusztus 21. – 90 éve
Rulf Imike úrilány “privát passzióból” három óra negyvenöt perc alatt átúszta a Balatont Révfülöp és Boglár között, majd utána a kísérő csónakkal Révfülöpre visszaérkezve éjfélig táncolt a Balaton Gyöngye szállodában.

 

Hajó a révfülöpi famólónál 1909-ben - fotó a Villa Filip egy korábbi számából

Hajó a révfülöpi famólónál 1909-ben – fotó a Villa Filip egy korábbi számából

 

 

Itt is feliratkozhat a hírlevelünkre

Hasznos lehet!

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

Cookie szabályzat Őszintén szólva mi sem vagyunk szerelmesek a Cookie-ba, mert nem szeretjük, ha olyan dolgokat alkalmaznak velünk kapcsolatban, amivel nem vagyunk teljesen tisztába. De egyszerűen nem tudunk mit tenni ellene, ha működtetni akarjuk az oldalunkat, mert az általunk használt szoftverek, segítő alkalmazások erre épülnek. Néhány ilyen, általunk használt Cookie az egyes szolgáltatások működéséhez nélkülözhetetlen, vannak, amelyek információt, statisztikát gyűjtenek a weboldal használatáról, adatokat elemeznek, hogy segítsenek számunkra, vagy az oldalunk működését segítő, biztosító partnereink számára megérteni, az emberek hogyan használják az online szolgáltatásokat, hogy fejleszthessük azokat. A Cookie-k közül egyesek átmenetileg működnek, és a böngésző bezárása után eltűnnek, de tartósak is megtalálhatók köztük, amelyek a számítógépeden tárolódnak. Ha látogatása során Ön mellőzi a Cookie-k használatát, tudnia kell, hogy a oldal nem fog az elvártaknak megfelelően működni. Ha a számítógépén már megtalálható Cookie-k közül szeretne törölni, kattintson a böngészőben található "Súgó" menüpontra és kövesse a böngésző szolgáltatójának utasításait! Még többet megtudhat a Cookie-król, azok törléséről és irányításáról a www.aboutcookies.org weboldalon!

Bezár