Strandok

Az innen nyíló oldalakon a balatoni strandokról gyűjtöttünk információkat a strandok bejárásával, végigfotózásával. A strandokat többnyire településenként, önálló oldalakon mutatjuk be.

 

A Kiemelt strandok listájában szerepelnek azok a fizetős strandok, amelyek üzemeltetői segíti az oldalunk működését.  Ezekkel a strandokkal bővebben foglalkozunk, az alapvető információkon  sok fotóval, a szolgáltatások áraival mutatjuk be őket.

Az ingyenes, illetve Szabadstrandok listáját is külön almenüvel lehet megnyitni. Itt elsősorban a strand jelentősége – kedveltsége, fontossága – határozza meg a fotók, információk mennyiségét.

Ugyancsak külön almenüvel lehet behívni a fenti két körbe nem tartozó Egyéb strandok listáját is. Ezekről többnyire csak a legalapvetőbb információkat közöljük.

Önálló almenüvel behívható oldalon lehet olvasni a balatoni kutyás fürdés lehetőségeiről, illetve lehetetlenségéről. A 2016-os szezonra innen is elágazásokat készítünk.  majd az önkormányzatok által tervezett önálló kutyás strandokról.

Fürdési szabályok a Balatonnál

Az egész tó szinte egy egybefüggő strand, ahol csak kivételes helyeken és a parttól távol tilos úszni, vagy vízi sporteszközöket használni.

Hivatalosan a Balatonban ott lehet fürödni, ahol az nincs külön megtiltva. A tiltásra viszont csak a jogszabályban arra feljogosított hatóságoknak van lehetősége.

 A fürdéssel kapcsolatos jogszabály kimondja, hogy a tó északi és nyugati partjától legfeljebb 500, a déli parttól ezer méterre távolodhatnak el a fürdőzők vízijármű kísérete nélkül.

A fenti vonalon belül is tilos fürödni

a) hajóútban;

b) hajóutat és hajózási akadályt jelző bóják, nagyhajók, úszó munkagépek és fürdés célját nem szolgáló úszóművek 100 méteres körzetében;

c) vízlépcsők és vízi munkák 300 méteres, hidak, vízkivételi művek, egyéb vízi műtárgyak, komp- és révátkelőhelyek 100 méteres körzetében;

d) kikötők, veszteglő- és rakodóhelyek, kijelölt zárt vízisí és vízirobogó (jet ski), valamint egyéb motoros vízi sporteszköz közlekedésére szolgáló pályák, hajóállomások területén;

e) egészségre ártalmas vizekben; (A Balatonnál általánosságban ilyen nincs, ha mégis van, akkor azt a hatóság által elrendelt tilalommal jelezni kell.)

f) a kijelölt fürdőhelyek kivételével a határvizekben és a városok belterületén lévő szabad vizekben; – Figyelem! A Balaton nem része a városok belterületének, így ez a pont itt nem játszik!

 Tilos fürödni korlátozott látási viszonyok között, például ködben, vagy sötétben.
Éjszaka csak a vízfelület megvilágított részén szabad a fürdőzés, de ott is csak a mély víz határáig.

Természetesen tilos fürödni ott is, ahol azt külön tiltó tábla jelzi. (“A fürdési tilalmat 60×30 cm méretű fehér alapú kék hullámzó vízen fekete felsőtestet ábrázoló és átlósan 3 cm széles piros csíkkal áthúzott táblával kell jelölni. A táblán kék mezőben fehér színű nyíllal és a távolság (méter, kilométer) feltüntetésével kell jelölni a tiltott terület hosszát és irányát. A tiltó táblákat a tiltási határon is el kell helyezni.”)

 A hat éven aluli és az úszni nem tudó tizennégy éven aluli gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett fürödhetnek a tóban.

A Balatonon fürdésnek számít a különböző úszó alkalmatosságok – vízibicikli, játékcsónak, egyéb felfújható eszközök – vízen történő használata is. Így ezekre is a fenti szabályok érvényesek – beleértve a parttól való maximális 500, illetve 1000 méteres távolságot.

Balatonberenybol-Vonyarcvashegyi-hegyek1-balatontipp-gyorffya

Gumimatraccal is legfeljebb ezer méterre távolodhatunk el a déli parttól

Ha többet akarsz tudni, itt olvashatod el a balatoni fürdést is szabályozó rendelet 2016 áprilisában hatályos szövegét.)

Aki tiltott helyen fürdik, szabálysértést követ el. A szabálysértés miatt a közterület-felügyelő, a természetvédelmi őr, az önkormányzati természetvédelmi őr, a halászati őr is szabhat ki helyszíni bírságot.

A helyszíni bírság összege 2016-ban 5-50 ezer forint (ha  a szabálysértés elkövetését a személy a helyszínen elismeri),  feljelentés esetén 5-150 ezer forint.

Kijelölt fürdőhelyek

A legbiztonságosabban persze a kijelölt fürdőhelyeken fürödhetünk, mert ott az üzemeltetőnek olyan feltételeket is biztosítani, garantálni kell, amik egy fürdésre használt szabad partterületen nem biztos, hogy megvannak.

A kijelölt fürdőhely egyformán lehet fizetős és szabadstrand.  A kijelölés maga annyit jelent, hogy ott a működtető – többnyire az adott település önkormányzata – nem csak önként vállalja a feltételek biztosítását, nem maga dönti el, hogy ezek mire terjednek ki, hanem a jogszabályok szerint köteles mindent megadni, amit az adott fürdőhely fogalma, mérete alapján előírtak.

A fürdőhely hivatalos kijelölése szempontjából egyedül az illemhelyek ingyenességénél lehet kérdés a jövőben, hogy az adott helyen szednek-e belépődíjat, vagy a fürdőhelyet ingyenes  “szabadstrandként” működtetik.

Persze belépődíjat csak hivatalosan kijelölt fürdőhelyeken lehet, de a szabadstrandok lehetnek olyan területek is, amik nincsenek kijelölve fürdésre, egyszerűen csak szabad fürödni a fent ismertetett általános szabályok szerint – és ezt az sem befolyásolja, hogy szinte ugyanazokat a szolgáltatásokat adják itt is, amit egyes fizetős strandokon. A balatoni önkormányzatok viselkedése ebben jelentős eltéréseket mutat.

 A kijelölt fürdőhelyekkel kapcsolatos legfontosabb üzemeltetői kötelezettségek

A fürdőhelynél a várható legnagyobb vendégszámra vonatkozóan egy főre számítva 10 m2 pihenést szolgáló területet kell biztosítani.

A gépjárművek számára megfelelő nagyságú és kiképzésű parkolóhelyet kell létrehozni.

A sportolásra alkalmas területrészt biztosítani kell úgy, hogy az a vendégek nyugalmát ne zavarja és ne legyen balesetveszélyes.

A pihenő-, sport- és egyéb területet állandóan tisztán és rendben kell tartani. A terület nagyságához és a vendégek számához viszonyítva megfelelő számú, méretű és elhelyezésű hulladékgyűjtő edényről kell gondoskodni – megfelelő ürítéssel

Naponta gondoskodni kell a fürdésre igénybe vett vízfelület, a vízpart tisztán tartásáról. Az építmények helyiségeit naponta, illetve szükség szerint nagyobb gyakorisággal takarítani és fertőtleníteni kell.

Gondoskodni kell megfelelő számú öltözési (vetkőzési) lehetőségről.

A várható legnagyobb vendégszám figyelembevételével nemenként elkülönített, kézmosási lehetőséggel felszerelt, díjmentesen igénybe vehető, a vízparttól 100 m távolságon belül elhelyezett illemhelyet kell létesíteni.  (Egy 2016 áprilisában ismertté vált javaslat szerint az illemhelyek használatát csak ott kell díjmentesen biztosítani, ahol belépődíjat szednek. A következő szezontól várhatóan már ez lesz érvényben. Persze ettől még nem lesz kötelező az ingyenes strandokon sem a fizetős vécé.)

Állatot a fürdőhely területére bevinni az engedélyezett őrkutya és a vakvezető kutya kivételével tilos. Tehát nem csak kutyát, aranyhörcsögöt, vietnámi malacot, hattyút, sőt elefántot sem szabad.

A fürdőhely területén a fürdési szezonban horgászni nem szabad.

1000 főnél nagyobb vendégszám esetén 200 fő/1 db, de mindenhol legkevesebb 4 db zuhanyállást kell biztosítani.

A gondoskodni kell fürdőhely területén megfelelő minőségű ivóvíz ingyenes hozzáférhetőségéről vagy ennek hiányában a folyadékpótlásra alkalmas egyéb lehetőségről.

A fürdőzőket írásos formában (lehetőség szerint hangjelzéssel is) tájékoztatni kell:

a) a víz minőségéről és annak megőrzésével kapcsolatos használati szabályokról,
b) a levegő és a víz aktuális hőmérsékletéről, a víz mélységéről,
c) a fürdő rendeltetésszerű használatával összefüggő kötelezettségekről,
d) a határértéket meghaladó, napi UV sugárzási szint mértékéről, és a védelem nélküli napon tartózkodás ajánlott időtartamáról,
e) egyéb közérdekű információkról.

A fürdőhely üzemeltetője köteles elsősegélynyújtó felszerelést és kötszereket tartani a helyszínen bármikor elérhető helyen, és gondoskodni a felszerelések, gyógy- és kötszerek pótlásáról.

A fürdési idényben 500 főt elérő vagy meghaladó átlagos napi vendéglétszámot meghaladó fürdőhely üzemeltetője köteles

a) a nyitva tartás időtartama alatt biztosítani:
aa) vízi mentésben jártas úszómesteri ügyeletet,
ab) 1000 fő/nap átlagos vendégszám esetén elsősegélynyújtó helyet, és legalább egy, mentőtiszti szakképesítéssel rendelkező személy vagy olyan orvos jelenlétét, aki az Országos Mentőszolgálat által szervezett oxyologiai tanfolyamot elvégezte, tanfolyamzáró vizsgát tett, és az előírt gyakorlatokat teljesítette;
b) és az ügyeleti helyet feltűnő jelzéssel a fürdőzők tudomására hozni;
c) üzemeltetési naplót vezetni a vendégforgalom napi adatairól, balesetekről, a vízminőséggel összefüggő változásokról és egyéb rendkívüli eseményekről.

Úszómesterként (mentőőrként) alkalmazni kizárólag azt a személyt lehet, aki a vízi mentésben való jártasságáról érvényes igazolással rendelkezik és egészségügyi alkalmasságát az orvos igazolja.

A mentőőr szolgálati ideje alatt köteles a csónakban vagy a csónak 50 méteres körzetében tartózkodni, olyan helyen, ahonnan a fürdésre kijelölt vízfelület belátható.

Olyan fürdőhelyeken, ahol gyermekek csoportosan vagy tömegesen fordulnak elő, az üzemeltetőnek a gyermekcsoport ott tartózkodási ideje alatt külön mentőőrt kell biztosítani a csoport felügyeletére.

A kijelölt strandok, fürdőhelyek üzemeltetésével kapcsolatos  részletes szabályokat az innen elérhető jogszabály,  a 78/2008. számú kormányredelet  tartalmazza.

Az úszómester tevékenységét is pontosan szabályozzák

Az úszómester tevékenységét is pontosan szabályozzák

A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság az alábbiakra hívja fel mindenki figyelmét a  vízi balesetek, vízbefulladások megelőzése érdekében

•      II fokú viharjelzés esetén (percenként 90-szer felvillanó sárga fényjelzés) tilos fürdeni illetve csónakkal (szükséghelyzet esetét kivéve) közlekedni.

•      Hat éven aluli, továbbá úszni nem tudó 12 éven aluli gyermek csak felnőtt közvetlen felügyelete mellett fürödhet a szabad vizekben.

•      Úszni nem tudók, gyengén úszók csak sekély vízben fürdőzzenek.

•      Erősödő szélben csónakkal, fürdőeszközzel elsodródók lehetőség szerint maradjanak a csónakban, amíg kisvízre érnek vagy ameddig megérkezik a segítség.

•      Elsodródott játékok, matracok után ne ússzanak mélyvízre.

•      Fürdés, illetve fürdőeszköz használata előtt ne fogyasszanak nagy mennyiségű alkoholt.

•      Ne étkezés után közvetlenül menjenek úszni, fürdeni.

•      Ne ugorjanak felhevült testtel a vízbe, valamint kerüljék el a vízijárművekről, fürdőeszközökről (vizibicikli stb.) való hirtelen vízbeugrást.

•      Ismeretlen vízterületen óvatosan (a vízzel való fokozatos érintkezéssel) hagyják el a kishajót, csónakot, fürdőeszközt, mérjék a várható veszélyeket (szélerősséget, ebből fakadó sodródást, a meder jellemzőit, a vízmélységet, és a vízhőmérsékletet).

•      Csónakban, fürdőeszközön ne aludjanak el.

A Balatonon történt vízbefulladások, vízi balesetek során levonható következtetések

•      A tragédiákat szinte minden esetben az emberi felelőtlenség különböző formái, illetve a rendkívüli meleg időjárás során bekövetkező rosszullétek okozzák.

•      A vízbefulladások a délutáni órákban történnek, ekkor van a hőmérsékleti csúcspontja a napnak, ennek minden káros hatásával.( hőguta, napszúrás, túlhevülés, stb. ).

•      A legtöbb tragédia a strandokon, vagy azok közvetlen közelében történik a parttól kb. 4-500 méterre.

•      Az emberi felelőtlenség mögött húzódó okok: vízbiztonság és az úszni tudás hiánya, túlhevülés során vízibicikliről, vízi járműből vagy egyéb fürdőeszközről való hirtelen vízbe ugrás, a nagymértékű alkoholfogyasztás, és a túlzott fizikai igénybevétel.

A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság kéri mindazokat, akik a Balatonban fürdenek, a tavon közlekednek, hogy tartsák be a jogszabályokon kívül az alapvető óvatossági szabályokat, a rendkívüli melegben az ÁNTSZ az OMSZ és a Vízirendészet által adott tanácsokat is saját életük, egészségük megóvása érdekében. Figyeljenek embertársaikra, és lehetőség szerint segítsenek minden esetben a bajba jutottaknak.

Kép és szöveg Győrffy Árpád

 

Itt is feliratkozhat a hírlevelünkre

4 Comments on "Strandok"

 1. Kedves Tóth úr!
  Nagyon köszönöm. Egy ilyen hozzászólás már magában is szép ajándék. Örülök, ha hasznosnak érzi a munkámat. Igyekszem, hogy a jövőben is megtartson bizalmában.
  Boldogan töltött ünnepeket és békés új évet kívánok én is! Győrffy Árpád

 2. Tóth András | 2017.12.18. at 13:14 |

  Kedves Győrffy úr!
  Ideje, hogy köszönetet mondjak a sok Balcsis hírért, ami enélkül nem jutott volna hozzám. A képeihez külön gratulálok! Szeretném továbbra is megkapni a Balatontipp Hírlevelet, e nélkül nem értesülnék szülőföldem előtti nagy vízről. Köszönettel, hogy nem hagyja, hogy elszakadjak tőle! Egyben kívánok kellemes Karácsonyi ünnepet és boldog Újévet! Tóth András.

 3. Kedves Tamara Peddington!
  A kajak, kenu valószínűleg vízi sporteszköznek számít (“vízi sporteszköz: vízen való közlekedésre alkalmas, rendeltetésszerű használata esetén úszóképes és kormányozható, kedvtelési rendeltetésű hajónak, csónaknak nem minősülő vízijármű;”)

  Hajózási szabályzat
  4.07 cikk – A csónak és a vízi sporteszköz használata
  3. Vízen levő… vízi sporteszközön közlekedő minden személy köteles mentőmellényt viselni.

  4.13 cikk – A vízi sporteszköz használatára vonatkozó korlátozások
  1. Az e Szabályzat és más jogszabály rendelkezésein túlmenően tilos a vízi sporteszköz használata
  c) a fürdésre kijelölt vízterületen (kivéve a nem gépi meghajtású vízi sporteszköz elindulását és kikötését legfeljebb 5 km/h sebességgel),
  d) személyhajó- és kompkikötő 100 m-es körzetében (ha a víziút méretei ezt nem teszik lehetővé, akkor a lehető legnagyobb távolságot kell ezektől tartania úgy, hogy a személyhajó és komp kikötését vagy közlekedését nem zavarhatja),
  e) tavakon, kivéve a Balatonon és a Velencei-tavon, valamint a Fertő tavon, a partéltől számított 500 m széles vízterületen kívül, amennyiben a hajózási hatóság másképpen nem rendelkezik,

  Arra nem találtam szabályt, hogy a Balatonon mennyi a legnagyobb parttól való távolság, így valószínűleg a fürdésnél használt korlátozást alkalmazzák.
  Az 500 és 1000 méteres határ valószínűleg azért alakult ki, mert a déli parton (Somogy megyei oldal) általában sekélyebb a víz a part mellett. De csak általában.

  A vízi sporteszközzel annyival van több joga, mint az “úszóeszközzel”, hogy keresztezheti a hajózási útvonalat. Vízibiciklivel erre nincs lehetőség, mert hajóútban tilos fürödni, így úszóeszközt sem lehet használni. Tehát kajakkal, kenuval szerintem is körbemehet a part mellett, ugyanezt vízibiciklivel nem tehetné meg.

  A pontos válaszokért javaslom, forduljon a balatoni vízirendőrséghez – balatonivizirendeszetirk@somogy.police.hu

  Örülnék, ha megírná, mit tudott meg, és ha a tókerülésről is beszámolna.
  Üdvözlettel
  Győrffy Árpád

 4. Tamara Peddington | 2016.08.08. at 14:58 |

  Ezek a rendeletek lehetnenek rovidebek es egyszerubek! Dehat ilyenek a burokratak! Nem talalok vlasz a kerdesemre ami a kivetkezo. Mivel egy kayakal vagy kanuval nem szabad atevezni a Balatont (pl. eszaki oldalrol a deli oldalra) ugy tunik meg akkor sem ha eletmento melenyunk van es hang ado szerszamunk stb., eert szeretnem korbe evezni a Balatont nehany nap alatt. Ez lehetseges ha valaki a 500 illetve 1000 meterre marad a partol? (kulomben mi a kulombseg ha 500 vagy 1000 m. mert ez se vilagos. Tudja valaki hogy mi a valasz erre illetve hol talalhato a szabalyokba? Megkoszonem!

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.


*

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

Cookie szabályzat Őszintén szólva mi sem vagyunk szerelmesek a Cookie-ba, mert nem szeretjük, ha olyan dolgokat alkalmaznak velünk kapcsolatban, amivel nem vagyunk teljesen tisztába. De egyszerűen nem tudunk mit tenni ellene, ha működtetni akarjuk az oldalunkat, mert az általunk használt szoftverek, segítő alkalmazások erre épülnek. Néhány ilyen, általunk használt Cookie az egyes szolgáltatások működéséhez nélkülözhetetlen, vannak, amelyek információt, statisztikát gyűjtenek a weboldal használatáról, adatokat elemeznek, hogy segítsenek számunkra, vagy az oldalunk működését segítő, biztosító partnereink számára megérteni, az emberek hogyan használják az online szolgáltatásokat, hogy fejleszthessük azokat. A Cookie-k közül egyesek átmenetileg működnek, és a böngésző bezárása után eltűnnek, de tartósak is megtalálhatók köztük, amelyek a számítógépeden tárolódnak. Ha látogatása során Ön mellőzi a Cookie-k használatát, tudnia kell, hogy a oldal nem fog az elvártaknak megfelelően működni. Ha a számítógépén már megtalálható Cookie-k közül szeretne törölni, kattintson a böngészőben található "Súgó" menüpontra és kövesse a böngésző szolgáltatójának utasításait! Még többet megtudhat a Cookie-król, azok törléséről és irányításáról a www.aboutcookies.org weboldalon!

Bezár