Hévíz – Jobb minőséget és több kurtaxát remélnek egy új támogatás eredményeként

A hévízi önkormányzat afféle “kettő az egyben” csomaggal egyszerre akar tenni a vendéglátás minőségének javításáért és az adófizetési hajlandóság erősítésért, derült ki egy a napokban tartott sajtótájékoztatón.

Mint Papp Gábor polgármester elmondta, a Hévízi Szobakiadók Szövetségének kezdeményezésére az önkormányzat egy olyan támogatási rendszert hozott létre, amivel a szolgáltatásuk minőségének javítására szeretnék ösztönözni a magánszálláshely kiadásával foglalkozókat. Ezzel olyan szektorban tudnának segíteni, amelyik egyébként nem nagyon jut támogatásokhoz a viszonylag alacsony összegű fejlesztések miatt. Ugyanakkor látják azt is, hogy az önkormányzati segítség közvetlenül vissza is térül a városnak, mert a javuló minőség miatt erősödhet a forgalom. Nem utolsósorban azt is várják, hogy a támogatás elnyerésének lehetősége javíthatja az érintettek adófizetési hajlandóságát. Ez dupla haszonnal járna, mert a vendégéjszakák után befizetésre kerülő minden egy forint idegenforgalmi adó mellé a központi költségvetés 1,55 forint támogatást biztosít.

 

 

A hévízi városháza

Lajkó Ferenc, a a Hévízi Szobakiadók Szövetségének  elnöke (balról) és Papp Gábor a pályázati rendszert ismertető sajtótájékoztatón

A pályázatra épülő helyi támogatási rendszer és az állami támogatás közötti közvetett kapcsolat különösen indokolta az önkormányzati rendelet precíz kidolgozását. Ezért átnéztek több olyan megoldást, amit korábban más önkormányzatok hasonló célokkal alkalmaztak. Azt tapasztalták, hogy azok általában nem feleltek meg minden jogi előírásnak, de előfordult az is, hogy egyéb helyi problémák is akadályozták a rendszer megfelelő működését.
A polgármester szerint Hévízen nem várhatók ilyen akadályok, a pályázati rendszer jogi oldalról és más feltételek szerint is rendben tud majd működni ezért országosan is példaadó lehet.

A pályázat egyes feltételei évente döntenek. Az indulásnál a kiadható támogatásokhoz a magánszálláshelyek által az előző évben befizetett idegenforgalmi adó felét különítik el forrásnak. A polgármester ennek összegét 16-20 millió forintra becsülte. Az elnyerhető támogatás legkisebb összege az indulásnál 50 ezer forint lesz, a felső határa pedig az érintett szállásadó által előzőleg befizetett kurtaxa feléig terjedhet. Az ötvenezer forintot indokolt esetben akkor is megkaphatják, ha éppen nem érték el befizetéseik alapján ezt a nagyságot, vagy tevékenységüket csak most kezdik. A pályázatra az első évben jövő februárig adhatják be igényeiket a szállásadók, ha előtte rendesen fizették az adójukat.
A támogatás utófinanszírozással működik, az érintettek csak a számlával igazolt megvalósítás után jutnak hozzá a megítélt pénzhez. A pályázat lebonyolítását az önkormányzat várhatóan a helyi TDM egyesületre fogja bízni. Erről rövidesen döntenek.

Lajkó Ferenc, a Hévízi Szobakiadók Szövetségének elnöke elmondta, hogy örömmel fogadták a város támogató szándékát és azt az aktív közös munkát, aminek köszönhetően kialakult a képviselő-testület tagjai által egyhangúlag támogatott rendszer. A működést szabályozó helyi rendelet mellé összeírták azokat a fejlesztési, vásárlási lehetőségeket, amikre a támogatást fel lehet használni. Több más mellett kerti bútorok és játékok, pihenők, grillezők, babaágy és szék, Wifi-hálózat kiépítése, internetezéshez számítógépes sarok kialakítása, kerékpárok, széf, síkképernyős tévé vásárlása, szauna, szolárium kialakítása került a listára. A lényeg, hogy valami maradandó fejlesztés, ne szolgáltatás vásárlása legyen a cél. Így például nem adnak támogatást marketing szolgáltatás vásárlására, ugyan akkor lehet kapni pénzt saját weboldal fejlesztésére, vagy magánszállásadók országos minősítési rendszerébe való bekapcsolódás díjának fizetésére.

 

A vendégek a fürdés és gyógykezelések mellé kényelmi szolgáltatásokat is igényelnek a magánszálláshelyeken is

Lajkó Ferenc abban bízik, hogy a pályázati rendszernek köszönhetően a minőség további javulása mellett erősödik a kurtaxa fizetési hajlandóság is, mert azok nem számíthatnak támogatásra, akik az érintett időszakban nem fizették rendesen az adót, illetve el akarták titkolni a vendégüket.

Mint a sajtótájékoztatón elhangzott, Hévízen több mint ötszáz személy foglalkozik magánszálláshelyek működtetésével. Ez a szektor biztosítja több mint felét a városban működő 12 ezer férőhelynek, és jelentős hányadát adja az évi egymillió feletti vendégéjszaka forgalomnak is.

Hévízi utcarészlet szállodákkal és magánszálláshelyekkel

A városban a magánszálláshelyeken bonyolódó vendégforgalom részaránya az utóbbi években folyamatos emelkedést mutatott. Az pályázati rendszer segítségével erősíteni szeretnék ezt a trendet.

Kép és szöveg Győrffy Árpád

Az október 5-én kihirdetett rendelet szövege (a hivatalos változat a város honlapján)

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2015. (X. 5.) önkormányzati rendelete az egyéb szálláshelyek minőségfejlesztési támogatásáról

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja

1. § A Hévíz Város Önkormányzat támogatandó célnak tekinti a szálláshely-szolgáltatási területen, egyéb szálláshely-szolgáltatást végző természetes személyek által üzemeltetett egyéb szálláshelyek minőségi szolgáltatásainak fejlesztését.

2. A támogatás összege

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetésében, a rendelkezésre álló forrásainak és az idegenforgalmi adó állami támogatás mértékének függvényében, évente állapítja meg, az egyéb szálláshelyek által beszedett idegenforgalmi adóbevétel arányában, a vissza nem térítendő támogatásra biztosított forrást.

3. A megvalósító szervezet

3. § (1) A Képviselő-testület, a természetes személy egyéb szálláshely-szolgáltatók minőségfejlesztési felhalmozási támogatási eljárásának lebonyolítására pályázatot hirdet meg. A pályázatot a pályázati határidőben belül lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő. Hiánypótlás egy alkalommal, 8 napos határidővel lehetséges.

(2) A Képviselő-testület a pályázati felhívást a tárgyévet megelőző év október 31-ig bocsátja ki. A pályázatot az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni.
(3) Pályázatot az a turisztikai területen működő egyesület nyújthat be, amelynek:
a) székhelye Hévíz városban van és működési területe Hévíz város területe;
b) működési céljai között szerepel a hévízi turisztikai, idegenforgalmi szereplők
tevékenységének összehangolása, a minőségi turizmusfejlesztés, vendégéjszakák számának
növelése, az idegenforgalom fejlesztése;
c) és tevékenységét Hévízen legalább 3 éve folyamatosan gyakorolja.
(4) A pályázatot a minőségfejlesztési támogatási rendszer bemutatásával és a támogatásra igényelt forrás megjelölésével kell benyújtani. A minőségfejlesztési támogatási rendszer bemutatása keretében csatolni kell az egyéb szálláshely-szolgáltatók számára kidolgozott pályázati felhívást és pályázati űrlapot, továbbá a felhasználási kötelezettséget is tartalmazó támogatási szerződés mintáját.
(5) A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a korábban kapott minőségfejlesztési
államháztartási támogatási összeggel, az államháztartásról szóló törvény és az
államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló 47/2013. (XI. 27.) önkormányzati
rendelet szabályai szerinti elszámolás megtörtént.
(6) A pályázatot a képviselő-testület bírálja el és köt támogatási megállapodást a pályázat nyertesével.
(7) A pályázat nyertese (a továbbiakban: megvalósító szervezet) az elnyert pályázati összeggel a támogatási megállapodásban meghatározott időpontig és feltételekkel köteles elszámolni.

4. A fejlesztési támogatás megvalósítása, támogatások kihelyezése és elszámolása

4. § (1) A megvalósító szervezet a támogatási döntés és megállapodás szerinti határidőket
betartva köteles utófinanszírozású pályázatot kiírni az egyéb szálláshely-szolgáltatók
minőségfejlesztési támogatására.
(2) A pályázatokat a megvalósító szervezet által felállított bíráló bizottság bírálja el.
(3) Az elbírált pályázatok alapján a megvalósító szervezet köt támogatási szerződést az egyéb szálláshely-szolgáltatóval.

5. § (1) A pályázatot nyert egyéb szálláshely-szolgáltató köteles a megvalósított beruházásról
a támogatási szerződésben foglalt feltételekkel és határidőre elszámolni. Ennek elmulasztása
esetén a támogatási összeg nem fizethető ki. Az elszámolási kötelezettség elmulasztása
esetén a pályázatot nyert egyéb szálláshely-szolgáltató pályázati döntését vissza kell vonni,
részére a támogatási összeg nem fizethető ki, a pályázót pedig egy évre ki kell zárni a további minőségfejlesztési pályázatokból.
(2) A megvalósító szervezet köteles olyan támogatási szerződést kötni amely előírja, a támogatott egyéb szálláshely-szolgáltató pedig köteles biztosítani, hogy a minőségfejlesztési támogatással megvalósított beruházást és annak két évig történő fenntartását az Önkormányzat a támogatott előzetes értesítése mellett ellenőrizhesse.
(3) A megvalósító szervezet a saját és az Önkormányzat hivatalos honlapján a támogatási szerződések megkötését követő 8 napon belül köteles közzé tenni a pályázati nyertes egyéb szálláshely-szolgáltatók nevét és címét.
(4) A Képviselő-testület a megvalósító szervezet támogatási elszámolását követően a honlapján közzé teszi a támogatási eljárás értékelését.
6. §. A pályázat, támogatás és támogatási szerződés, elszámolás a támogatással e rendeletben nem szabályozott kérdéseire egyebekben az államháztartásról szóló törvény és az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló 47/2013. (XI. 27.) önkormányzati rendelet szabályait kell alkalmazni.
7. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Az elszámolható eszközök, fejlesztések indulási évben kialakított listája

1.) Koronás minősítés díja
2.) Kerti játékok (hinta, homokozó, lengőteke, pingpongasztal, stb.)
3.) Kerti bútorok, napozóágyak
4.) Fedett kerti pihenő
5.) Kerti grillező, bográcsozó
6.) Bébi ágy, bébi szék
7.) WIFI kiépítéséhez szükséges eszközök
8.) Internetezéshez számítógépes sarok kialakítása
9.) Kerékpárok
10.) Konyhai kisgépek (kenyérpirító, mikró, kávéfőző, vízforraló, tojásfőző)
11.) Légkondicionálás
12.) Szauna
13.) Szolárium
14.) Jacuzzi vagy fedett medence
15.) Mosási lehetőség kialakítása
16.) Hajszárító
17.) Mozgássérült akadálymentesítés
18.) Pihenőkert kialakítása
19.) Vasalódészka+vasaló
20.) Külön dohányzóhelyiség
21.) Széf
22.) Síkképernyős televízió
23.) Alvásminőség javítása (ortopéd matrac, fedőmatrac, gyógy matrac)
24.) Olvasósarok, olvasószoba (könyvek, bútorok)
25.) Zajvédő nyílászárók beépítése
26.) Fűtési mód korszerűsítése
27.) Saját weboldal
28.) Parkolási lehetőség javítása, bővítése

Ide kattintva feliratkozhat heti hírlevelünkre, ha értesülni akar új cikkeinkről

Légy te az első hozzászóló a(z) "Hévíz – Jobb minőséget és több kurtaxát remélnek egy új támogatás eredményeként" íráshoz!

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.


*

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

Cookie szabályzat Őszintén szólva mi sem vagyunk szerelmesek a Cookie-ba, mert nem szeretjük, ha olyan dolgokat alkalmaznak velünk kapcsolatban, amivel nem vagyunk teljesen tisztába. De egyszerűen nem tudunk mit tenni ellene, ha működtetni akarjuk az oldalunkat, mert az általunk használt szoftverek, segítő alkalmazások erre épülnek. Néhány ilyen, általunk használt Cookie az egyes szolgáltatások működéséhez nélkülözhetetlen, vannak, amelyek információt, statisztikát gyűjtenek a weboldal használatáról, adatokat elemeznek, hogy segítsenek számunkra, vagy az oldalunk működését segítő, biztosító partnereink számára megérteni, az emberek hogyan használják az online szolgáltatásokat, hogy fejleszthessük azokat. A Cookie-k közül egyesek átmenetileg működnek, és a böngésző bezárása után eltűnnek, de tartósak is megtalálhatók köztük, amelyek a számítógépeden tárolódnak. Ha látogatása során Ön mellőzi a Cookie-k használatát, tudnia kell, hogy a oldal nem fog az elvártaknak megfelelően működni. Ha a számítógépén már megtalálható Cookie-k közül szeretne törölni, kattintson a böngészőben található "Súgó" menüpontra és kövesse a böngésző szolgáltatójának utasításait! Még többet megtudhat a Cookie-król, azok törléséről és irányításáról a www.aboutcookies.org weboldalon!

Bezár